Arhiiv, veebruar 2018


 • Uudiskiri / jaanuar 2018

  01.02.2018

  Üks ootuseid meile on olnud sotsiaalse ettevõtluse teema tutvustamine ja põnevaks muutmine laiemale elanikkonnale, sealhulgas noortele. Just praegused noored on mõne aasta pärast ise tarbijad, töötajad ja ettevõtjad. Muuseas, enamus nendest tarbivad praegugi, panustavad vabatahtlikena või töötavad osalise tööajaga ning asutavad juba ka ettevõtteid.

  Uus aasta on noorte suunal toonud kaasa mitu olulist läbimurret, mille eest Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku tiim on väga tänulik meie koostööpartneritele. Märksõnad leiate käesolevast uudiskirjast: noorte sotsiaalse ettevõtluse strateegia koostamine ja ägedate videode loomine (koos Eesti Noorsootöö Keskusega) ning Briti Nõukogu toetusel Changemakers Academy uue hooaja konkurss, kuhu 60 kohale kandideerisid 184 noort. Lisaks on meid lahkelt kaasanud Junior Achievement Eesti (gümnaasiumi uue majandusõpiku uuendamine, eriauhind õpilasfirmade laatadel).

  Loe 2018. aasta jaanuari uudiskirja!

 • Sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas muutub tõhusamaks

  Eesti Noorsootöö Keskuse ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eestvedamisel valmis noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise strateegia, mille eesmärk on tõhustada ja mitmekesistada noorte ettevõtlusharidust.

  Sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks ning selline ettevõtlussuund on noorte seas kogumas populaarsust. Ühine strateegia otsustati koostada selleks, et luua efektiivne võrgustik, mis võimaldab noorteni viia vastava koolituse ja toetada neid sotsiaalsete ettevõtete käivitamisel ning kodu- ja väliskogemustest õppimisel.

  Strateegia loomist vedanud Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on noorte ettevõtlikkuse toetamine näiteks omaalgatuse, ühingute, kogukonnas kaasarääkimise soodustamise näol olnud alati üks olulisemaid noorsootöö eesmärke. Viimaste aastate jooksul lisandunud sotsiaalne ettevõtlus on uus ja tõhus võimalus.

  “Sotsiaalne ettevõtlus kõnetab tänapäeva noori, sest taolise äritegevuse peamiseks sihiks on inimeste heaolu ja keskkonnakaitse,” ütles Schlümmer. “Noorte huvi on kasvanud koos mõistmisega, et koos iga ettevõtte toimimiseks ja kasvamiseks vajaliku kasumi teenimisega on samavõrra oluline panustada meid ümbritseva parandamisse.”

  Ühist ja paljusid osapooli terviklikuks võrgustikus ühendav strateegia võimaldab ühiselt ja koordineeritult tegutseda ning seeläbi saavutada paremaid ja kestvamaid tulemusi.

  „Sotsiaalse ettevõtlusega seotud teadmised, kogemused ja oskused võivad oluliselt rikastada nii noorsootööd kui kooliharidust. See on oluline positiivse mõjuga võimalus kujundada noorte ettevõtlikku eluhoiakut ja kogemustepagasit,“ märkis Schlümmer.

  Noorte sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengustrateegia väljatöötamist koordineeris Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Väljatöötamise käigus teostati lühianalüüsid senise kogemuse ja näidete kohta nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

  “Juba strateegia koostamise käigus tekkis osapoolte vahel praktilisi koostöövõimalusi,” märkis Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimees Jaan Aps. “Näiteks Junior Achievement Eesti on kaasanud meid nii gümnaasiumi uue majandusõpiku sotsiaalse ettevõtluse alapeatüki koostamisse kui ka parima sotsiaalse ettevõtte eriauhinna välja andmisse Eesti õpilasfirmade laadal veebruaris 2018”.

  Strateegia koostamisel osalesid teiste seas Haridus- ja Teadusministeerium, Junior Achievement Eesti, Tartu Ülikool, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Tallinna Noortevolikogu, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Strateegia elluviimisel loodetakse organisatsioonide ringi laiendada.

  Strateegiaga on võimalik tutvuda siin lingil.