Vahendasime tippametnikele kogemusi sotsiaalsete ettevõtete võimalustest

 

Eelmisel nädalal toimus üheteistkümne Eesti avaliku sektori otsustaja õppereis Šotimaale, kus teiste seas osalesid kantslerid Sotsiaal-, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Põllumajandus- ja Justiitsministeeriumist. Visiidi eesmärgiks oli tutvuda sotsiaalsete ettevõtete sektori võimalustega riigi majandusarengu ja elanike heaolu toetamiseks. Šotimaa kuulub Euroopa parimate näidete hulka avaliku sektori ja sotsiaalsete ettevõtete strateegilisest koostööst. Tänaseks on osalejad jõudnud läbi mõtestada järgmised vajalikud sammud Eesti jaoks.

„Meeldis see, et šotlased rõhutasid korduvalt, et tegu on ühe ettevõtlusvormi, mitte sotsiaalmeetmega,“ märkis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse direktor Aivar Roop. „Läbimõeldud õigusliku aluse puhul vähendaks sotsiaalne ettevõtlus tõenäoliselt riigi sotsiaalkulutusi töövõimetuspensionidele ning muudele passiivsetele sotsiaaltoetustele. Riigi vahendeid saab kasutada palgatoetusteks sotsiaalsetes ettevõtetes töötavatele inimestele, keda valmistatakse ette iseseisvaks tööeluks. See vähendab pikaajaliselt erinevaid sotsiaaltoetusi saavate inimeste arvu, kuna nad on valmis töötama tavatingimustes ning ise maksumaksjaks hakkama.“

Sotsiaalsete ettevõtete külastus Šotimaal

Osalejates tekitab elevust puidutöökoda, mis on elu hammasrataste vahele jäänud inimestele vaheetapiks tööturule (Grassmarket Community Project). Foto: Jaan Aps

Sotsiaalsed ettevõtted panustavad mõne ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks, kattes oma tegevuskulud täielikult või osaliselt ettevõtlustulu abil. Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste jaoks võivad sotsiaalsed ettevõtted olla tugevad partnerid, kes aitavad elujõulisel viisil kaasa heaolu suurendamisele erinevates valdkondades, alates tööhõive pakkumisest ja lõpetades keskkonnakaitsega.

„Sotsiaalne ettevõtlus on Eesti jaoks aktuaalne ka muudel põhjustel peale selle, et puuetega inimestel on tööhõivereformi rakendamisel tarvis oma esimest turvalist töökohta,“ rõhutas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimees Jaan Aps. „Õppereis näitas selgelt, et elujõuliste ärimudelite abil on võimalik positiivset muutust luua pea kõigis eluvaldkondades. Näiteks The Bike Station on üliedukas jalgrataste taaskasutus- ja remondikeskus. Nende kampaaniate ja muu tegevuse ühiskondlik mõju väljendub muuhulgas selles, et Edinburghis on jalgratast igapäevase tervisliku liikumisvahendina eelistavate inimeste arv kasvanud hinnanguliselt paarkümmend protsenti.“

Järgmise sammuna valmivad Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt ettepanekud, kuidas igaüks õppereisile kaasatud asutustest saab Eestis sotsiaalsete ettevõtete sektori arengule kaasa aidata. Ettepanekud puudutavad nii seadusandluse korrastamist kui ka toetusmeetmeid, s.h ühiskondliku väärtuse loomist arvestavad riigihankeid.

Õppereisi korraldas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös Suurbritannia Suursaatkonna ja OÜ-ga Evanter (vabatahtlik panus). Võrgustiku huvikaitsetegevust rahastab osaliselt EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.