Algab kandideerimine turundusprogrammi “Käsitöö Jõuluhitt 2017”

03.08.2017

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ootab viiekuulisse programmi kandideerima maailma paremaks muutvaid organisatsioone, kes teevad just jõuluperioodil müügiks sobilikku käsitööd (nt kaardid, kingitused). Koostöö eesmärgiks on suurendada osalevate organisatsioonide turundusvõimekust ning tulemusena tõsta toodete müügitulu.

Programmi võivad kandideerida nii sotsiaalsed ettevõtted kui heategevuslikud vabaühendused. Välja valitakse neli enim motiveeritud organisatsiooni, kel olemas vähemalt üks suure müügipotentsiaaliga toode. Uusi tooteid programmi raames ei arendata.

Programmis toetume iga osaleja unikaalsusele ja võimetele, pakkudes isiklikku tuge, nõustamist ja õpitu koos praktiseerimist uute klientide hankimisel.

 

  • Septembris toimub personaalne kohtumine iga organisatsiooniga, mille käigus kaardistatakse jõulutoodete turundusega seotud kogemused, takistused ja võimalused.
  • Oktoobri alguses toimuvad nõustamised, mille käigus antakse teadmisi ja oskuseid edukamaks turundus- ja müügitööks. Igale organisatsiooniga koostatakse individuaalne kava eesmärkide saavutamiseks.
  • Novembris – detsembris toimub oskuste testmine ja praktiseerimine koos koolitajatega.
  • Jaanuaris hindame koos tulemusi ja kaardistame õppetunnid.

 

Jõuluhiti näide Slovakkiast – psüühilise erivajadustega inimeste käsitöö – öökull, mille sees asuva küünlaga saab teetassikest kuumana hoida

 

Kandideerimine kestab 7. august – 21. augustini. Registreerida saab ennast:  https://goo.gl/forms/4UUyeCrVNjYmOsKl2

Osalemise tingimused

  • Tugev motivatsioon müüa vähemalt ühte oma jõulutoodet palju rohkem kui eelmistel aastatel
  • Valmisolek panustada aktiivselt kogu programmi vältel, sh osaleda kahes töötoas Tallinnas septembris-oktoobris
  • Nõusolek jagada programmi läbiviijatega organisatsiooni sisest infot, mis vajalik turundustegevuse kavandamise ja läbiviimise nõustamine
  • Võimekus investeerida ise 200 eurot koos nõustajatega loodava turundusplaani elluviimisse
  • Valmisolek avaldada portaalis Maailmamuutjad.ee infot oma selle tegevussuuna tulemuste kohta, mida toodete müük rahastab

 

Programm viiakse läbi projekti “Vabaühendused julgelt turundama” raames, mida rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekt koosneb kolmest osast, olles jaotatud “Jõulupaketiks”, “Turismipaketiks” ja “Äripaketiks”. Kogu projekti kohta saab lähemalt lugeda siit lingilt.

 

Küsimuste korral saad ühendust võtta: Andry@sev.ee või +372 5159829