Liitu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga

SEV ootab liikmete hulka sotsiaalseid ettevõtteid, keda innustavad meie missioon ja eesmärgid ning kes vastavad liikmelisuse tingimusele. Kui soovid meiega tihedamas kontaktis olla, kuid liikmelisuse tingimustele ei vasta, siis võta ühendust siin.

Kontaktisik

Eesnimi

Perekonnanimi

Roll organisatsioonis

Telefon

E-post

Organisatsioon

Organisatsiooni nimi

Juriidiline vorm

Koduleht

Asutamise aeg

Juriidiline vorm - muu

sotsiaalmeedia kanal(id)

Põhikirjaline eesmärk

Tegutsemispiirkond

Selgitus
*Täpsusta tegevuskohta või -kohti.

Näited tulemustest seoses põhikirjalise eesmärgi täitmisega

Ettevõtlustulu teenimise allikad

Muude tulude teenimise allikad

Tulu ja töötajad

Kogutulu (lõppenud majandusaastal)
*Sissetulek kokku (maj. aasta aruandest)

Töötajate arv 2017
*Töötajate arv käesoleval aastal.

Ettevõtlustulu (lõppenud majandusaastal)
*Toodete ja teenuste müügist laekunud tulu kokku (maj. aasta aruandest).

Olen tutvunud liikmelisuse tingimustega ning kinnitan, et meie organisatsioon vastab MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmete kriteeriumitele.