Changemakers Academy võitjad on selleks aastaks selgunud

22.06.2017

 

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav konkurss Tallinna ja Harjumaa gümnaasiuminoortele. Selle eesmärgiks on anda osalejatele põneva ja arendava isikliku kogemuse seoses sotsiaalse ettevõtluse ja selleks vajalike oskustega.
Mis on sotsiaalne ettevõtlus? Sotsiaalne ettevõte põhikirjaline eesmärk on ühiskondliku probleemi lahendamine, millest teenitud tulu suunatakse tagasi ettevõttesse antud probleemi lahendamiseks.

CMA_pohilogo_RGB-01

Miks just gümnaasiuminoored? Noored on need, kes loovad tuleviku. Gümnaasium on aeg, mis määrab paljuski selle, kuhu suunas edasi liigutakse. Inspireeriva näitena saab tuua Taxify juhi ja 2016. aastal tiitli Noor Ettevõtja saanud Markus Villigu. Tema alustas veel gümnaasiumis õppides enda ettevõttega, mille tegevus on laienenud praeguseks enam kui kümnesse riiki.

Konkursi kasutegurid osalejatele:

 • Parimatele võimalus reisida Inglismaale
 • Tasuta koolitused: turundus, meeskonnatöö, analüüsioskus
 • Tutvumine Eesti maailmamuutjatega – sotsiaalsete ettevõtjatega
 • Isiklik koostöö ühe inspireeriva sotsiaalse ettevõtjaga
 • Oskus jõuda ideest tulemuseni
 • Mentorlus idee elluviimise osas
 • Uued sõbrad ja tuttavad

Programmi etapid:

 • 28.11 – 18.12 = kandideerimisperiood. Valituks osutuvad 48 enim motiveeritud noort.
 • 21.12 = osalejad välja valitud.
 • 14.01 = avasündmus, kus moodustatakse tiimid ja valitakse ettevõtted.
 • Jaanuari keskpaik – veebruari lõpp = iganädalased, paaritunnised korduvad kohtumised ettevõtte ja mentoriga, et loodav idee ellu viia.
 • 04.03 = finaalüritus, kus valitakse parimad.
 • Märtsi koolivaheaeg = reis parimatele Inglismaale, sotsiaalse ettevõtluse mekasse.

Selle aasta võitjateks osutusid:

 • Žürii lemmik “kõik võidame ära”, koosseisus Teve Rajamets (Tõrva Gümnaasium), Triin Karis ja Merili Ginter (Miina Härma Gümnaasium) ja Daniel Budolin (Tallinnа 53. Keskkool)                                                                                                                                      Tiim tegeles sotsiaalse ettevõttega Tagurpidi Lavka mentor Dan Tõnuse juhendamisel. “kõik võidame ära” eesmärgiks oli suurendada Tagurpidi Lavka tellijate arvu, mida tehakse läbi lõbusate postituste FB-s, FB grupides suurema teavitustöö tegemise,  blogijate abi kasutamise, spordiklubidega koostööd tehes (n:Budolinn Judokool) ja uue slogani leidmisega. Suured eesmärgid hakkavad pihta väikestest muutustest.
 • Rahva lemmik “L.A.M.M” koosseisus Alina Davõdova (Tallinna Humanitaargümnaasium), Liisbet Loik (Gustav Adolfi Gümnaasium), Mariell Rosenštok (EBS Gümnaasium) ja Merilin Ogga (Tallinna 32. Keskkool)kes sai vaid ühe hääle rohkem kui tiim ”Teine käsi”.                                                                                           Tiim tegeles sotsiaalse ettevõttega Arengukeskus Avitus mentor Samuel Vardi juhendamisel.L.A.M.M eesmärgiks oli suurendada teadlikust noorte ja täiskasvanute vaimse tervise olukorrast. Teadlikkust suurendatakse läbi loengute läbiviimise koolides ja koolituste läbiviimisega ettevõttes kohapeal.

Võitja tiimidele on auhinnaks reis Londonisse,  vahemikus 23.-26.märts.

Lisainfo ja värsked uudised: Changemakers Academy Facebook

Jälgi ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku Facebooki lehte!

Erkki Kubber,