Changemakers Shadow

02.04.2018

Miks? Me usume, et igaüks peaks elus saavutama oma täieliku potentsiaali läbi mõtestatud tegevuse. Igaühel meist peaks olema võimalus realiseerida oma maksimaalseid võimeid, saavutamaks endale omaseid eesmärke elus.

Kuidas? Me teeme seda läbi inimeste mugavustsooni laiendamise, väljakutsuvate ülesannete ja koolituste abil. Läbi tegevuste, mis on väljakutsuvad vaimselt, sundides kasutama loovust, olema paindlik ja otsusekindel ning pöörama rõhku tiimitööle ja kriitilisele mõtlemisele. Mis kõige tähtsam, olema valmis maailma paremaks muutma.

Mis? Changemakers Shadow on Changemakers Academy järelprogramm, mille raames kuni kuus vilistlast saavad arendada oma liidrioskusi jälgides ühes tegutsevas organisatsioonis töötavat inimest. Iga osaleja läbib enne jälgimisperioodi algust koolitused liidrioskuste kohta ning valib välja kaks põhilist, millele keskenduda. Igat osalejat toetab mentor, kes aitab peegeldada, kuidas jälgimisest õpitut enda olemasolevasse tiimi üle kanda.

Shadow raames arendatavad liidrioskused:

 • SMART goals
 • Ajaplaneerimine
 • Probleemide lahendamise oskus (ingl k problem-solving skills)
 • Eneseväljendusoskus (eelkõige tagasisidestamine ja kehakeel)
 • Kuulamisoskused

Shadow õpiväljundid:

 • Suurenenud juhtimiskompetents (enda valitud oskuse raames)
 • Suurenenud analüüsioskus/ülekandmisvõime/abstraksioon
 • Enda ja tiimi tegevuste mõju mõistmise kasv
 • Tiimitööoskuste areng
 • Strateegiline mõtlemine

Shadow ajaperiood:

 • 14.04: vestlused kandideerinutega
 • 22.04/23.04 (olenevalt eelistustest): koolituspäev
 • 23.04-27.04 (koolivaheaeg): osalejad külastavad organisatsiooni kolme täispika päeva jooksul (5-8h)
 • 30.04-04.05: osalejad külastavad organisatsiooni kahe pooliku päeva jooksul (3-5h)
 • 6.05: osalejad tulevad kokku ja jagavad muljeid, tänusõnad

Koostöös meie partnerite CVOnline’ga on iga osaleja oodatud jagama oma kogemusi CVOnline stuudios Facebook LIVE vahendusel vähemalt kahe päeva lõpus, mil on käidud organisatsiooni juhti jälgimas. Lisaks sellele ootame igalt osalejalt programmi lõpus kogemuslugu, kus kirjeldatakse oma kogemust Shadow raames.

NB! Ainus praktiline tingimus kandideerimiseks on osalejale see, et inimesel oleks endal olemas tiim (vähemalt 5 inimest), kus saaks oma juhtimisoskuseid üle kanda. See võib olla nii spordivõistkond, uurimistöö grupp, õpilasfirma, noorteühendus, õpilasesindus või hoopiski midagi muud.

Kandideerimiseks vajuta siia: https://goo.gl/forms/m4SLsI0yx4Rb1WAH2

Tekkis küsimusi? Kirjuta või helista julgelt:

Erkki Kubber, +372 59047365, erkki@sev.ee
Dan Tõnus, +372 56228844, dan@sev.ee