Eestile sobivad mõju hindamise indikaatorid on selgunud

Organisatsiooni mõju hindamine on SEVi jaoks üks prioriteetsetest teemadest. Enamus levinud mõju hindamise tehnikatest aga ei sobi väikestele organisatsioonidele. Septembrist tänaseni oli meie meeskonnas selles osas suureks abiks Gina Mankin. Gina tegevust rahastas Studienstiftung des Deutschen Volkes. Stipendiumi eesmärk oli leida Eesti sotsiaalsete ettevõtete jaoks sobivaid tulemuste ja mõju indikaatoreid ning koostada näpunäidete kogumik.

„Minu enda jaoks oli kõige huvitavam väljakutse selles projektis lasta lahti oma teaduslikest ootustest,“ kirjeldab Gina. „Väikeste organisatsioonide puhul, millel on väga piiratud ressursid, ei ole kõik lihtsalt elluviidav. Väga tore kogemus oli nende viie sotsiaalse ettevõttega leida loomingulisi alternatiivseid viise, kuidas illustreerida muutusi, mida nad ühiskonnas loovad. Ma loodan, et see lihtne tulemuste ja mõju raporti formaat ning indikaatorid aitavad veel paljusid organisatsioone Eestis ja miks mitte mujal maailmas.“

SEVis on toimumas liikmesorganisatsioonide mõju hindamise talgud. Ginalt said eraldi individuaalset nõustamist ja tähelepanu viis sotsiaalset ettevõtet, mille tulemuste ja mõju raportid on tänaseks juba valminud.

Stipendiumi tulemusel valmisid:

ingliskeelne kokkuvõte sellest, milliseid tulemuste ja mõju indikaatoreid investorid sotsiaalsetelt ettevõtetelt ootavad ja milliseid ise kasutavad ning milliseid indikaatoreid sotsiaalsed ettevõtted üle maailma tänapäeval kasutavad;

ingliskeelne käsiraamat koos näpunäidetega, kuidas teha oma tulemuste hindamist organisatsioonina, millel on piiratud ressursid;

– tulemuste ja mõju võimalike indikaatorite tabel.

Võimalike tulemuste/mõju indikaatorite tabeliga on samuti võimalik tutvuda, kuid selleks tuleb Ginale kirjutada. See võimaldab tabelit üksikasjalikumalt selgitada, indikaatoreid teiega arutada ja tagasisidet saada. Olulisemad osad projekti tulemustest on meil plaanis ka eesti keelde tõlkida.