Ettevõtluse arendamine

 

Sotsiaalsed ettevõtted saavad üldiselt kasutada äriettevõtetele mõeldud materjale ja abivahendeid. Kohati tekitab aga väljakutseid ärilise ja ühiskondliku poole tasakaalustamine. Eriti just selliste ärimudelite puhul, kus need on osaliselt omavahel läbipõimunud.

Sotsiaalsete ettevõtete ärimudelid võib paigutada skaalale „ärimudeli ja ühiskondliku eesmärgi kattumine“. Ühes skaala otsas on sellised sotsiaalsed ettevõtted, kus ettevõtlustulu teenimine ei aita otseselt ühiskondlikku eesmärki saavutada (nt Domus Dorpatensise külaliskorterid) ning teises otsas sellised sotsiaalsed ettevõtted kellel ärimudel ühtlasi aitab ühiskondlikku eesmärki täita (nt Terve Eesti SA HIV ennetusprogramm tööealistele elanikele, kusjuures tööandjad maksavad selle eest).

Oma ärimudeli analüüsiks ja edasi arendamiseks soovitame kasutada „sotsiaalse ärimudeli lõuendit“.

Olete segaduses, kuidas äriplaanis ühiskondlikku poolt kajastada? Äriplaan tasub siiski kirjutada kliendi ja toote/teenuse vaatenurgast. Eraldi punktina võib siis lisada ülevaate sellest, kuidas toetab ühiskondliku eesmärgi saavutamist. Siis leiate ühe versiooni sotsiaalse ettevõte äriplaanist, kus ühiskondliku poole kohta on toodud mõned suunavad küsimused.

Vajad nõu ärimudeli arendamise või turunduse vallas? Kirjuta: Aune Lillemets, aune[at] sev.ee või helista +372 51 18 537.