Hea võimalus töötuid aitavatele sotsiaalsetele ettevõtetele!

22.06.2017

Töötukassa otsib kaitstud töö teenuse pakkujat nende isikute abistamiseks, kes vajavad enne avatud tööturule sisenemist ettevalmistust ja tuge. Kaitstud töö teenuse eesmärgiks on isiku ettevalmistamine avatud tööturule tööle saamiseks (iseseisvalt või tugiisikuga), toetamine tööle asumisel ja avatud tööturul töötamise algusperioodil.

Riigihanke viitenumber riigihangete registris: 176794
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176794

Riigihanke nimetus: „Kaitstud töö“.

Tähtaeg: 01.09.2016 11:00.

Otsid koostööpartnereid? Valik SEVi liikmeid, kellel on kaitstud töö pakkumise kogemus:

Abikäsi: https://sev.ee/…/uploa…/2014/02/Abikasi_raport_27-01-2014.pdf

AtChron: https://sev.ee/wp-content/uploads/2015/09/Atchron.pdf

Eesti Pimemassööride Ühing: https://sev.ee/wp-conte…/uploads/…/06/EPM%C3%9C_25.6.2013.pdf

Hariner: https://sev.ee/…/uploa…/2014/02/Hariner_raport_03-04-2014.pdf

Iseseisev Elu: https://sev.ee/…/MT%C3%9C_Iseseisev_Elu-m%C3%B5juraport_lpl.…

Maarja Küla: https://sev.ee/…/SEV_m%C3%B5ju-raport_Maarja-K%C3%BCla-t%C3%…

Pesapuu: https://sev.ee/…/up…/2015/09/MT%C3%9C-Pesapuu-raport-2014.pdf

Solve et Coagula: https://sev.ee/…/SEV_m%C3%B5ju-raport_Solve-et-Coagula_2014.…

Kaitstud töö teenuse sihtrühm on Eesti Töötukassas töötuna arvel olev isik, kes:

  1. on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on määratud osaline töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel ja/või kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel;
  2. ei ole koheselt valmis töötama avatud tööturul terviseseisundist või puudest tuleneva vähenenud produktiivsuse ja ulatusliku tööalase ning sotsiaalse juhendamise vajaduse tõttu;
  3. on võimeline tegema eesmärgipärast tööd hinnanguliselt vähemalt 20 tundi nädalas (4-5 tundi päevas)[1].

 

Kaitstud töö teenuse eesmärk on isiku ettevalmistamine avatud tööturule tööle saamiseks (iseseisvalt või tugiisikuga), toetamine tööle asumisel ja avatud tööturul töötamise algusperioodil. Töötamine kaitstud tingimustes tähendab, et isikul võimaldatakse teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Isikule tagatakse sealjuures vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.

Kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks:

  1. I etapis toimub kliendi töösuutlikkuse hindamine, tööoskuste õpetamine ja harjutamine, tööharjumuse kujundamine ning sobivate tööde leidmineII etapis töötab isik kaitstud tingimustes, kuid samal ajal nõustatakse ja toetatakse teda, et ta leiaks töö avatud tööturul;
  2. III etapis liigub isik kaitstud tingimustega töölt avatud tööturule, pakkuja tugi väheneb ajas järk-järgult.

Kaitstud töö teenuse kestuseks on kuni 24 kalendrikuud.

Järgnevalt on toodud hanke osa number, teenuse osutamise koht ja sihtrühm, eeldatav osalejate arv, teenuse osutamise keel ja teenuse alguse aeg:

Hanke osa nr Teenuse osutamise koht ja sihtrühm Eeldatav osalejate arv Teenuse osutamise keel Eeldatav teenuse alguse aeg
1 Liitpuudega inimesed (sh psüühikahäirega, nägemispuudega ja intellektipuudega inimesed), Viljandi linn 8-10 Eesti keel Oktoober 2016
2 Psüühikahäirega inimesed, Tartu linn 8-10 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
3 Psüühikahäirega inimesed, Tallinna linn 8-10 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
4 Intellektipuudega inimesed, Tallinna linn 8-10 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
5 Psüühikahäirega inimesed, Sillamäe linn 8-12 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
6 Psüühikahäirega inimesed, Narva linn 8-12 Vene keel Oktoober 2016
7 Intellektipuudega inimesed, Narva linn 8-12 Vene keel Oktoober 2016
8 Psüühikahäirega inimesed, Kiviõli linn 8-12 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
9 Intellektipuudega inimesed, Jõhvi linn 8-12 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
10 Psüühikahäirega inimesed, Rapla linn 5-8 Eesti keel Oktoober 2016
11 Psüühikahäirega inimesed, Põlva linn või Põlva vald või Põlva vallaga külgnevad vallad1või Räpina linn 6-8 Eesti keel Oktoober/november 2016
12 Liitpuudega inimesed (intellektipuudega inimesed, psüühikahäirega inimesed), Võru linn 8 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
13 Psüühikahäirega inimesed, Rakvere linn 8-10 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
14 Psüühikahäirega inimesed, Rakvere linn 8-10 Eesti ja vene keel November/Detsember 2016
15 Psüühikahäirega inimesed, Pärnu linn 10-14 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
16 Liitpuudega inimesed, Tallinna linn 8-10 Eesti ja vene keel Oktoober 2016
17 Liitpuudega inimesed (sh kuulmispuudega inimesed), Tartu linn 8-10 Eesti ja vene keel Oktoober/november 2016

Hange kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Hankemenetlus korraldatakse e-riigihangete keskkonnas. Juhised ja lisainfo e-riigihangete keskkonna kasutamiseks leiab https://riigihanked.riik.ee.

 

töötukassa logo

[1] Isik ei pea kohe teenusele asudes suutma töötada 20 tundi nädalas. Töömaht 20 tundi nädalas kujuneb välja hiljemalt ühe aasta jooksul.