Huvikaitse

 

Huvikaitse ehk eestkoste on kodanikuühenduste tegevus, millega püütakse kindlustada oma eesmärkide arvestamist poliitika kujundamisel ning rakendamisel: lobitöö, kampaaniad, võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine (Vikipeedia).

Huvikaitse on üks meie põhitegevusi. SEV-i sihiks on võimalikult soodsa tegutsemise keskkonna loomine nii alustavatele kui juba tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele. Huvikaitse lõppeesmärgiks on jõuda olukorrani, kui igas ühiskonnaelu valdkonnas lahendavad probleeme ja loovad uut väärtust piisav hulk võimekaid sotsiaalseid ettevõtteid.

Miks on sotsiaalsete ettevõtete huvide esindamine Eesti arenguks tähtis? Loe pikemalt siit.

Sotsiaalsete ettevõtete peamised vajadused, mille eest kostame (SEV-i „huvikaitseplatvorm“):

  • Esmajoones tuleb saavutada võrdne kohtlemine võrreldes teiste ühiskonnale kasulike tegutsemise vormidega. Eri tegutsemise vormide aluseks peab olema ühiskondlik mõju, sest sotsiaalsed ettevõtted loovad ühiskonnale palju rohkem väärtust, kui paistab välja nende raamatupidamise aastaaruandest. See tähendab, et sotsiaalsed ettevõtted peavad osa saama nii äriühingutele kui kodanikuühendustele avatud toetusmehhanismidest, sealhulgas Euroopa struktuurivahendite kasutusperioodil 2014-2020. Samuti tuleb info sotsiaalse ettevõtluse kui karjäärivaliku kohta muuta kättesaadavaks nii haridussüsteemi kui nõustamiskeskuste kaudu.
  • Seejärel tuleb saavutada sotsiaalse ettevõtluse sektori eelisarendamine juhtudel, kus see on põhjendatud. Näiteks sõltuvad Eesti vabaühendused liigselt ühekordsetest projektitoetustest. Selle tagajärjeks on organisatsioonide vähene võimekus pikemajalisi positiivseid muutuseid saavutada ja olla ka riigile tugevaks partneriks. Sotsiaalne ettevõtlus ja täiendava ettevõtlustulu teenimine aitab muuta vabaühenduste tegevust organisatoorselt jätkusuutlikumaks ja sisuliselt mõjusamaks. Sotsiaalsed ettevõtted on paremad partnerid riigile ja kohalikule omavalitsusele ka avaliku teenuste pakkumisel, sest suudavad seda teha stabiilsemalt ja kvaliteetsemalt. Samas peab eelistamisega kindlasti käima kaasas selge eesmärgistamine ja läbipaistvuse kohustus (mõju hindamine), et vältida ebaefektiivsust ja kuritarvitusi.
  • Selguse loomine juriidilise vormi osas. Eri riikides on seda küsimust lahendatud erinevalt. Ka meil tuleb jõuda just Eesti majandus- ja kultuurikeskkonnaga sobiva lahenduseni. Praegusest olukorrast loe lähemalt siit.
  • Euroopa Komisjoni algatuse „Social Business Initiative“ põhimõtete ellu rakendamine Eestis meie sotsiaalsete ettevõtete vajadustega arvestaval moel. Uuri Euroopa Liidu arenguid põhjalikumalt siin.

Mida oleme siiani teinud? Loe näiteid aktuaalsetest huvikaitsetegevustest ja nende tulemustest.

Mida teistes riikides tehakse? Tutvu huvikaitsetegevustega välismaal.

Huvikaitse teemadel küsimusi või ettepanekuid? Anna märku meie võrgustiku juhatuse liikmele: Jaan Aps, jaan(at)sev.ee.