Inspiratsioonihommik: rahvusvahelised rahastusvõimalused oma sihtgrupi arendamiseks

04.10.2017

Mis siis, kui Sa ei jõudnud rahvusvahelise rahastuse teemalisele inspiratsioonihommikule (algne kutse allpool),  mille korraldas Sihtasutus Archimedes koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga täiskasvanud õppija nädala raames 20. oktoobril 2017?

Järgnevalt anname viiteid võimalustele inspiratsiooni ja info hankimiseks nii silmast-silma kui ka veebist. Lähema info saamiseks klikka värvilisel tekstil.

Erasmus+ õpirändeprojektide taotlustähtaeg on 1. veebruar 2018 ja strateegilise koostööprojektide taotlustähtaeg on 21. märts 2018Erasmus+ uue taotlusvooru täiskasvanuhariduse võimalusi tutvustatakse 13. novembril kell 15.00-16.00 veebiseminaril. Vebinarile saab registreerida siin.

Kui sinu organisatsiooni huvitab koostöö Põhjamaadega, siis võta osa Nordplus programmi avaseminarist 10. novembril Tallinnas. Registreerida saab siin.

Kui soovid oma projektiideele või ka lihtsalt oma asutuse rahvusvahelise koostöö plaanidele meie tagasisidet, siis pakume individuaalnõustamist 23. ja 24. novembril. 23. novembril saab meiega kohtuda SA Archimedese kontoris Koidula 13a ja 24. novembril tuleme Telliskivisse – saame kohtuda teie kontoris või kohvikus. Valige enda organisatsioonile sobiv aeg siit.

Ole SA Archimedese hariduskoostöö tegemistega kursis läbi uudiskirja.

Inspiratsioonihommiku paneeli saab uuesti vaadata siit.

Julget peale hakkamist!

Inspiratsioonihommik sotsiaalsetele ettevõtjatele:

Kuidas arendada ja rahastada  

teadmiste ja oskuste andmist oma sihtgrupile

rahvusvahelise koostöö abil?

20.oktoober 2017

Fookuse Kirik, Tallinn

Sihtasutus Archimedes koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga korraldab täiskasvanud õppija nädala raames 20. oktoobril kell 9.30 – 11.30 rahvusvahelise koostöö võimalusi tutvustava inspiratsioonihommiku. Asukoht: Focus Church (Fookuse Kirik): Telliskivi 57, Tallinn. Alustame kell 9.15 hommikukohvi ja suupistetega.

Inspiratsioonihommikule ootame sotsiaalsete ettevõtete ja vabaühenduste juhte ning töötajaid, kes:

  • soovivad oma sihtgruppi haridustegevuste kaudu toetada;

  • on huvitatud rahvusvahelisest koostööst.

Sündmusel saab lähemalt tutvust teha Euroopa ja Põhjamaade hariduskoostöö võimalustega (Erasmus+, Nordplus) ning arutleda, kuidas rahvusvahelise koostöö abil ühiskonnas soovitud muutusi ellu viia. Kohal ka esinejad, kes toovaid konkreetseid näiteid õnnestumistest ning õppetundidest. Rahastustaotluste järgmised tähtajad on kevadtalvel 2018.

Registreeru aegsasti (hiljemalt kuni 12. oktoober) siin lingil, sest kohtade arv on piiratud.

Päevajuhiks-moderaatoriks on Triin Noorkõiv (Noored Kooli kogemusega haridusmaailma parandaja, kes ise kaasa löönud  täiskasvanuhariduse Erasmus+ projektis „Movemakers“).

Paneeldiskussioonis jagavad praktilisi kogemusi:

  • Riina Kütt (Koolituskeskus Tungal, EPALE)
  • Kati Loo (MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus)
  • Hannelore Juhtsalu (SA Archimedes)
  • Jaan Aps (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik)

Neli näidet senistest rahvusvahelistest  projektidest, millega maailmamuutjad on toetanud oma sihtgrupi teadmiste ja oskuste arengut

Teema: lugemisraskustega laste vanemate toetamine vajalike õppematerjalide loomisel ja jagamisel, lastevanemate kogemuste jagamine teiste riikide vanematega, ühiste õppepäevade korraldamine.

Sihtgrupp: düsleksiaga laste vanemad.

Teema: teadlikkuse tõstmine säästvate tarbimisharjumuste kujundamisel, uuskasutuskeskuste klientidele koolituste, õppepäevade korraldamine, õppevideote loomine koostöös teiste sarnaste organisatsioonidega välisriikides, väliskoolitajate kutsumine.

Sihtgrupp: tavatarbijad.

Teema: eakate meeste (60+) aktiviseerimine kogukonnas, õppides teiste riikide kogemustest ning organiseerides meestele klubilisi / harivaid tegevusi, mis kutsuksid osalema ja hoiaksid kaua aktiivse ja krapsakana.

Sihtgrupp: eakad mehed

Teema: loomateraapia rakendamine töös erivajadustega inimestega. Teadlikkuse tõstmine loomateraapia kasutamise tõhususest just erivajadustega inimeste toetamisel ja kaasamisel. Loomade kasutamine õppimisprotsessis. Välja töötatakse õppefilm ja käsiraamat.

Otsene sihtgrupp: loomateraapiat pakkuvad asutused, kaudne sihtgrupp: erivajadustega inimeste pered ja lähedased

Lähem info: