Kas Eestis on tarvis sotsiaalsete ettevõtete märgist?

22.06.2017

SE_logo_final

UK märgis sotsiaalsetele ettevõtetele

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) on kaardistamas sotsiaalsete ettevõtete märgise vajalikkust, võimalikke edutegureid ning teiste märgiste kogemusi Eestist ja mujalt. Kaardistuse tulemused avalikustatakse aasta lõpus. Nende põhjal toimuvad uue aasta alguses sotsiaalsete ettevõtete ja SEVi partneritega arutelud, kuidas teemaga edasi liikuda.

Turundusmärgise idee on aidata suurendada sotsiaalsete ettevõtete toodete ja teenuste müüki. Mida rohkem teenivad sotsiaalsed ettevõtted raha, seda rohkem on neil ju vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks, olgu need eesmärgid siis seotud tööhõive, keskkonnakaitse või millegi muuga. „Märgis võiks tabada mitut kärbest ühe hoobiga: olla tarbijatele atraktiivne ja hetkega äratuntav ning tagada vastava märgise saanud organisatsioonide usaldusväärsuse,“ selgitab Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku tegevjuht Jaan Aps.

Samas on selge, et pelgalt üks märk või logo ei muuda midagi. Lihtsalt logo SEV luua ei taha. Seepärast ongi oluline analüüsida, kas märgis üldse aitaks Eesti sotsiaalseid ettevõtteid. Ja kui aitaks, siis milliseid tingimused peavad olema selleks täidetud. „Hetkel näitavad nii Eesti kui maailma kogemuses, et märgisest võib olla palju kasu, aga ainult juhul, kui see on loodud piisavalt loovalt ning selle kommunikatsiooniks on piisavalt ressursse,“ lisab Jaan Aps.

Kui sotsiaalsete ettevõtete märgis oleks hästi läbimõeldud ja edukas, aidaks see teenuste ja toodete tarbijatel oma ostuotsustega muuta Eesti ühiskonda. Tarbijad saaksid hääletada rahakotiga ja otsustada, missuguse ühiskondlikku valupunti leevenduseks nad klientidena raha annavad. Tooted ja teenused oleksid atraktiivsemad, kuna neid on kergem leida. Märgis aitaks sotsiaalse ettevõtluse valdkonnale teha ühisturundust, kuna märgisega tooted ja teenused moodustaksid selge kogumi.

Sotsiaalsete ettevõtete märgis ja selle turundus peavad muuhulgas eristuma vastutustundliku ettevõtluse põhimõtest ja märgisest. Ka tarbija peab eristumist mõistma. Muidugi loovad vastutustundlikud äriettevõtted palju väärtust. Siiski panustavad nad tavaliselt väga väikse osa oma kasumist vabatahtlikult töötajate heaolu parandamisse, ühiskondlikesse algatustesse või näiteks tarneahela keskkonnasõbralikumaks muutmisse. Aja jooksul võivad panustamise fookus, eesmärkide selgus, maht ja järjepidevus suurel määral kõikuda.

Sotsiaalsed ettevõtted suunavad kogu oma kasumi ühiskondliku heaolu hüvanguks, tehes seda sihipäraselt ja järjepidevalt. Sotsiaalseid ettevõtteid ühendab ka valmisolek avalikustada infot oma sotsiaalse mõju kohta. Näiteks õigusbürood on vastutustundlikud, kui nad pühendavad mõnel aastal teatud mahus tunde keskkonnakaitset toetavate teemade nõustamiseks, SEVi liige Keskkonnaõiguse Keskus on sellele eesmärgile pühendunud aga täisajaga, mis teeb temast sotsiaalse ettevõtte.

SEVi hinnangul on turundusmärgise nähtavuse ja usaldusväärsuse mõttes suurimaks omamaiseks eeskujuks Tunnustatud Eesti Maitse. Rahvusvaheliselt tugevaim just sotsiaalsete ettevõtete märgis on loodud Suurbritannias (Social Enterprise Mark). Selle alusel ostavad sotsiaalsetelt ettevõtetelt mitte ainult eraisikutest kliendid, aga ka suurkorporatsioonid ning hangete kaudu ka avaliku sektori asutused.

Märgise teema kaardistamiseks vajalikku tööpanust toetab avaliku sektori innovatsiooni ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm Riigikantselei juures.

Tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud rahvusvahelisele väikeprojektile „Sotsiaalne ettevõtlus kestliku tuleviku heaks“ on SEVil võimalik ammutada ka rahvusvahelisi kogemusi ning kaasata kohe ka avaliku sektori esindajaid (Riigikogu, Sotsiaaliministeerium, Justiitsministeerium).Projekti jooksul vahetavad Eesti, Läti ja Taani Euroopa riikide kogemusi sotsiaalse ettevõtluse turundusmärgiste ja juriidilise regulatsiooni loomisel. Lisaks viiakse grupp Eesti ja Läti riigiametnikke novembris 2016 tutvuma Taani sotsiaalse ettevõtluse seadusandluse kogemusega ja seotakse saadud kogemused ning kontaktid SEVi igapäevase huvikaitsetööga.

Norden logo_Latvian Office

Katrin Jõgisaar,