Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor avatud

22.06.2017

3. oktoobrini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor. Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Taotlusvoor sobib kohalikul tasandil tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele või nende koostööpartneritele.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
kogukonna areng;
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. oktoobriks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
– mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
– sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on leitavad aadressilt: http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop16-sygisvoor.

Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuliste, taotluse koostamise teemaliste küsimustega saab pöörduda oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultandi poole.

Regionaalministri_valitsemisala_ja_KUSK_uhislogo_jpg

Iiris Viirpalu,