Koostöö riigi ja kohalike omavalitsustega

 

Sotsiaalsetel ettevõtetel on roll paljude ministeeriumide haldusalade arengukavade eesmärkide saavutamisel avalike teenuste pakkumise, kohaliku kogukonna vajaduste vahendamise, teavitustöö kui ka seadusloomes osalemise kaudu. Näiteks võib tuua: