Kuidas alustada sotsiaalse ettevõtlusega?

Idee ja ärimudel

Selleks, et sotsiaalse ettevõtlusega alustada, on esmalt vaja ideed – nagu iga organisatsiooni puhul. Sotsiaalse ettevõtte ärimudel ühendab ühiskondlikku eesmärki ja ettevõtlustulu teenimist.

Sotsiaalsete ettevõtete ärimudelid võib paigutada skaalale „ärimudeli ja ühiskondliku eesmärgi kattumine“ ehk kas ettevõtlustulu teenimine aitab otseselt ühiskondlikku eesmärki saavutada või mitte? Näiteks võib sotsiaalne ettevõte luua taaskasutuspoe. Kui eesmärgiks on taaskasutuse suurendamine, siis on poe pidamine nii viis raha teenida kui ka aitab saavutada ühiskondlikku eesmärki. Kui aga eesmärgiks on noorte ettevõtlikkuse suurendamine, siis on taaskasutuspood raha teenimise vahend ja noorte heaks tuleb teha muid tegevusi.

Sotsiaalsed ettevõtted saavad üldiselt kasutada äriettevõtetele mõeldud materjale ja abivahendeid. Kohati tekitab aga küsimusi ärilise ja ühiskondliku poole ühildamine. Seepärast oleme ärimudeli analüüsiks loonud töölehe „sotsiaalse ärimudeli lõuend“. SIIT lingilt leiate selle kohta lähemat infot.

 

Asutamine ja registeerimine

Sotsiaalne ettevõte tuleb registreerida Äriregistri ettevõtjaportaalis. Et Eestis eraldi sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud juriidilist vormi ei ole, siis tuleb teha valik olemasolevate hulgast. Tavaliselt on selleks kas mittetulundusühing (MTÜ), sihtasutus (SA), osaühing (OÜ) või tulundusühistu (TÜ). Juriidilise vormi valikut aitab teha “Sotsiaalse ettevõtja juriidiline abimees”, mis valmis advokaadibüroo Varul tublide vabatahtlike abil. Ka pakuvad konsultatsiooni Maakondlike arenduskeskuste ettevõtlus- ja mittetulundusühingute konsultandid. Äriühingu vormis sotsiaalsed ettevõtjad leiavad väärt infot EASi alustava ettevõtja infoportaalist, vabaühenduse eestvedajad aga veebilehtedelt MAKIS ja Hea Kodaniku teabekeskus.

Edasi polegi muud kui tegutsema asuda – moodustada meeskond, planeerida tegevused ning hakata oma tooteid-teenuseid müüma ja ühiskondliku eesmärgi täitmise suunas liikuma. Kuna sotsiaalse ettevõtte tulemusi ei saa mõõta vaid majandusaasta aruandega, on kasulik kohe algusest peale hakata tegelema ka oma organisatsiooni mõju hindamisega. Oma mõju aitab planeerida ja kaardistada veebilahendus Maailmamuutjad.ee.