KÜSKi uues nõukogus on nüüd ka sotsiaalsete ettevõtete esindaja

22.06.2017

KÜSKi asutajaõiguste teostajana nimetas siseminister Andres Anvelt alates 23. jaanuarist ametisse KÜSKi nõukogu neljanda koosseisu. Uus nõukogu jätkab senise 10 asemel 9-liikmelisena, ilma Eesti Kirikute Nõukogu poolse esindajata.

Uues koosseisus riigi esindajate hulgas vahetusi ei ole toimunud. Viiest vabaühenduste esindajate kohast neljale valiti aga uue koosseisu jaoks liikmeid möödunud aasta lõpus korraldatud konkursiga ning valitute seast kaks on uued. Nendeks on Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper ja sotsiaalse ettevõtte SpeakSmarti juht Helina Loor.

Helina_Loor_suurHelina Looril on sotsiaalse ettevõtluse vallas suured kogemused. Ta on teinud eestvedajana edukalt läbi ühiskondliku algatuse ühe tervikliku arengutsükli, alates valdkonnas vabatahtlikuna panustamisest ja lõpetades emaorganisatsioonist välja kasvanud laieneva sotsiaalse ettevõtte juhtimisest.

Helina eestvedamisel oli SpeakSmart 2012. aastal üks Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku 18-st asutajaliikmest, olles eelnevalt 2011-2012 osalenud ka SEVi loomise käigus toimunud kaasamiskohtumistel. Järgnevatel aastatel on Helina olnud aktiivsemate SEVi liikmete esindajate seas, mõeldes kaasa nii strateegiliste teemadega (näiteks juriidilised küsimused) kui osaledes SEVi poolt pakutavates arenguvõimalustes (viimati rahvusvahelises programmis „Tunne oma mõju“, mis on mõeldud noorte sotsiaalsete ettevõtete juhtide mõju hindamise ja vastavate juhtimisotsustega seotud oskuste arendamiseks).

MTÜ Eesti Väitlusseltsist välja kasvanud OÜ SpeakSmart on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali sotsiaalse ettevõtluse arendustoetuste üks edulugusid, mis sai hoogu 2012. aasta sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamise taotlusvoorust.

SpeakSmart on välise koolitajana olnud ja on tõenäoliselt ka edaspidi kaasatud mitmete kodanikuühiskonna arendajate poolt korraldatud arenguprogrammide juurde. See annab organisatsioonile kodanikuühiskonna arendustegevustele väärtusliku võrdleva kõrvalpilgu võimaluse.

Katrin Jõgisaar,