Meie liikmeks astumine

 

Ootame liikmete hulka sotsiaalseid ettevõtteid, keda innustavad meie missioon ja eesmärgid ning kes vastavad allpool loetletud liikmelisuse tingimusele.

Miks liituda?

Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskus: “SEViga liitumiseks oli meil mitu põhjust. Esiteks soovisime saada nõu selle kohta, kuidas selgemalt ja atraktiivsemalt kommunikeerida oma senist mõju ning oma teenust turundada. Samuti soovisime kaasa rääkida SEVi kui sotsiaalsete ettevõtjate eestkostja tegevustes. Viimaseks, aga mitte väheoluliseks põhjuseks oli kogemuste ja info jagamise võimalus teiste võrgustiku liikmetega.”

Janne Jerva, Eesti Pimemassööride Ühing: “SEVi liikmeks olemise suureks plussiks on see, et sotsiaalset ettevõtlust puudutav informatsioon liigub paremini ja toimub kogemuste vahetamine. Varem oli nii, et ettevõtluse pool tuli maha vaikida, sest siis tekkis kohe arvamus, et milleks teil siis üldse toetust vaja on, kui te ka ettevõtlusega tegelete. Praegu on olukord, kus pigem seda ettevõtluse poolt tuleks suurendada. Ja meile meeldib mõelda sotsiaalsest poolest koos ettevõtlusega, sest see näitab ju tegelikult ainult organisatsiooni tugevust ja toimetulekustrateegia läbimõeldust.”

Liikmelisuse tingimused

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmeks võib olla iga juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel, täidab meie põhikirja nõudeid ja vastab järgnevatele kriteeriumidele:

  • liige on kodanikuühendus või äriühing, mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta;
  • liikme peamine eesmärk ja igapäevane põhitegevus on suunatud selgesõnalisel viisil kirjeldatud positiivse muutuse loomisele ühiskonnas võrreldes praeguse olukorraga;
  • liige on valmis oma tulemusi mõõtma ja ühiskondlikku mõju hindama;
  • liige kasutab oma vara või kasumit ainult peamise eesmärgi saavutamiseks;
  • liige tegeleb peamise eesmärgi saavutamiseks toodete ja teenuste müügiga elujõulise ärimudelil abil, seejuures on liikme soovitav ettevõtlustulu osakaal aasta tuludest vähemalt 35%;
  • liige tasub liikmemaksu, mille suuruse sätestab ühingu üldkoosolek;
  • liige lähtub oma tegevuses Eestis kehtivast seadusandlusest ja järgib vabatahtlikult valdkondlikke häid tavasid.

Liikmemaksu suurus on 20€ kalendriaastas. Neile, kes liituvad SEViga teisel poolaastal, on liikmemaks esimesel korral 10€.

Liikmeavalduse on võimalik esitada siin lingil.

Kui soovid meiega tihedamas kontaktis olla, kuid liikmelisuse tingimustele ei vasta, siis võta ühendust siin.