Oleme professionaalsed.

Teeme lubatud asjad ära väga hästi nii enda tiimi kui teiste arvates. Arvestame, et igaüks meist on visiitkaart organisatsioonile ja tiimile. Suhtleme kõigi osapooltega viisil, mis aitab meil välja teenida usalduse ja autoriteedi.

Oleme hoolivad, arukalt.

Võtame aega oluliste teemade arutamiseks, aktiivseks kuulamiseks ja lahendusteni jõudmiseks. Teadvustame, et kõigil meiega tegutsevatel inimestel on vajadused ja emotsioonid, mida mõjutame ning mis mõjutavad ka meid. Kasutame vägivallatu suhtlemise põhimõtteid, et leida igas suhtlusolukorras hea tasakaalu tiimi eesmärkide ja igaühe vajaduste vahel.

Oleme konkreetsed ja ausad.

Sõnastame selgelt oma vajadusi, võimalusi, eesmärke ja tegevusi. Pingutame lõpetatuse tunde nimel ja väldime teemade “õhku jäämist”. Igaühel on võimalus oma muresid jagada ja tagasisidet anda. Sealjuures oleme viisakad ja argumenteeritud, kasutades vägivallatu suhtlemise põhimõtteid.

Oleme avatud ja õpime kirglikult.

Igal tiimi liikmel on siiras soov õppida enda ja teiste kogemustest, et saada veel paremaks tiimikaaslaseks ja professionaaliks. Loome tiimile iganädalaselt võimalusi refleksiooniks ja teadlikuks õppimiseks. Uute tiimiliikmete värbamisel eelistame inimesi, kes vaatavad maailmale uudishimuliku pilguga.

Loome ja kasutame eneseteostuse võimalusi.

Igaühel meist on võimalik valida organisatsiooni eesmärkide raames inspireerivaid sihte ja oma huvidele ning eesmärkidele vastavaid tegutsemisviise. Sealjuures oleme paindlikud olukordades, kui eesmärkide saavutamise eeldusena on tarvis teha tegevusi, mis ei kuulu eneseteostuse prioriteetide hulka. Igaüks meist aitab luua ka teistele tiimikaaslastele enese proovile paneku võimalusi.

Meie töökorraldus on paindlik.

Peale eesmärkide ja tähtaegade kokku leppimist on igaühel meist võimalik valida, kus ja millal ta nende nimel tegutseb. Paindlikkust kasutades vastutame oma valikute mõju eest nii endale kui tiimile.  

Tegutseme mõtestatult ja planeeritult.  

Vajaduste-võimaluste reflekteerimine annab meile mõtestatuse. Eesmärkide seadmine ja planeerimine toovad meile tulemused. Arvestame, et tiimi liikmed võivad leida erinevaid tasakaalupunkte planeerimise ja improviseerimise vahel. Sealjuures on oluline, et igaüks meist on alati ette valmistunud eesmärkide saavutamiseks vajalikul määral.

Kaasame arukalt.

Peame silmas, et inimeste kaasamine on enamasti hädavajalik, ent sellel peab olema ka selge eesmärk. Seetõttu kaasame just nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.

Tegutseme tõhusalt.

Meie tiimi planeeritud asjad saavad tehtud optimaalse ressursipanusega. Jagame üksteisega nippe tõhususe tõstmiseks. Kui inimesed jõuavad sujuvalt eesmärkideni, siis aktsepteerime erinevusi nende tööharjumustes. Pingutame selle nimel, et organisatsiooni protsessid oleksid võimalikult standardiseeritud-automatiseeritud (nt infohaldus, suhtluskanalid).