Noored sotsiaalsed ettevõtjad õppisid Türgis mõju hindamist

22.06.2017

19.-24. augustil toimus Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toel Istanbulis Koci ülikooli linnakus rahvusvaheline treeninglaager eesmärkide püstitamise ja tulemuste mõju hindamise sidumisest sotsiaalse ettevõtte igapäevase juhtimisega.

Laager oli mõeldud kuni 35-aastastele sotsiaalsetele ettevõtjatele või ka alustavatele eestvedajatele. Treeninglaagrile järgneb 7-kuuline mentorprogramm, mis pakub tuge sotsiaalse ettevõtja poolt endale võetud eesmärkide elluviimisel.

Treeninglaagri jooksul kohtuti teiste sotsiaalsete ettevõtjatega, et ühe nädala jooksul koos mõtelda, kuulata, rääkida, kirjutada ja tulemusena õppida, kuidas veelgi rohkem ja paremini oma eesmärke saavutada.

KYI

Pildil teeb rahvusvaheline meeskond viimaseid ettevalmistusi laagriks.

Mõtteid koolituselt

Gerli Neppi, MTÜ Harga: „Tuleb teada täpselt oma sihtgrupi vajadusi, seda neilt otse küsida ning neid teatud aja tagant korrata küsimise protsessi ja otsest kontakti. Vaid nii on võimalik luua võimalikult suurt head mõju enda klientide seas.

Kuna olen alles alustav ettevõte, siis esmalt on fookuses äriplaan ning rahastus. Äriplaanis aga tean nüüd enam arvestada nüanssidega, mille kaudu võin oma positiivset mõju enda sihtgrupis veelgi kasvatada. Samas jällegi saan aru, kui oluline on analüüsida, kas tänu minule toimuvad kliendi elus muutused või oleks need nö nagunii juhtunud.“

KYI 3

Noored sotsiaalsed ettevõtjad hindasid sotsiaalse ettevõtluse mõjusid.

Getter Toome, MTÜ Aga Mina: „Kõige olulisem oli minu jaoks tervikpilt seoses mõju hindamise temaatikaga. See on päris paljudest tükkidest koosnev pusle- koolituse jooksul võeti kogu teema aga tükkideks lahti ja  lõpuks saime pusle oma peas jälle kokku panna.

Pööran senisest veelgi enam tähelepanu suhtlemisele ja tagasiside kogumisele erinevate osapooltega. Sain mõtteid, millele enam tähelepanu pöörata ja milliseid uusi meetodeid rakendada.  Oskan paremini seniseid ja planeeritavaid tegevusi mõtestada ja hinnata.“

KYI 2

Noored sotsiaalsed ettevõtjad hindasid sotsiaalse ettevõtluse mõjusid.

Kes osalesid?

Eestist osalesid kolmeteistkümne sotsiaalse ettevõtte esindajad: Gerli Neppi (MTÜ Harga, käelise tegevuse arendamine ja stressi maandamine keraamika abil), Getter Toome (MTÜ Aga Mina, nii laste kui lapsevanemate ohutusalase teadlikkuse suurendamine), Helina Loor (Speaksmart, täiskasvanutele argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemisoskuste õpetamine), Keiu Roosimägi  (Helpific, puuetega inimesi ja vabatahtlikke ühendav veebiplatvorm), Laura Kane (MTÜ Ruacrew, ennetab sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ja aitab kaasa tekkinud õigusrikkumiste lahendamisele), Liina Siniveer (MTÜ Toiduga sõbraks, parandab laste toitumisharjumusi), Liisi Mäeumbaed (MTÜ Jääk ja Praak, keskkonnasääst ja nõrgemate sotsiaalsete ühiskonnagruppide tööhõive), Marina Skljarenko (MTÜ Randvere Tööõppekeskus, keskendub erivajadustega inimeste erihoolekandele ja pikaaegsetele töötute tööharjutustele),  Marko Oolo (Investeerimisklubi, tõstab noorte investeerimisteadmisi), Sandra Kattai (MTÜ Street Beat, õpetab muuhulgas vähemate võimalustega noortele tänavatantsu), Siim Kasari (SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, edendab Harjumaa noorte ettevõtlikkust, sh sotsiaalset ettevõtlikkust), Siim Vahtrus  (SA Keskkonnaõiguse Keskus, mõjutab keskkonnaotsuseid tegevaid ametnikke ja toetab kogukondi keskkonnakaitsel), Uku Lilleväli (Ettevõtlusküla / Bizplay, edendab lasteaialaste ning alg- ja põhikooliõpilaste, üsna pea ka gümnasistide ettevõtlus- ja finantspädevusi).

Loe osalejate pikemaid profiile ja saa nendega tuttavaks.

14068522_1469902746369642_5870622907464489068_o

Noored sotsiaalsed ettevõtjad arendustööd tegemas.

Partnerid ja rahastajad

Rahvusvahelise projekti „Tunne oma mõju“ (“Know Your Impact – Social Impact Measurement Tools for Young Social Entrepreneurs) põhipartnerid on lisaks SEVile Koc University Social Impact Forum, Mikado Consulting ja Social Value UK.

14107687_1469903256369591_2270766279027475628_o

Noored sotsiaalsed ettevõtjad arendustööd tegemas.

Projekti „Know Your Impact – Social Impact Measurement Tools for Young Social Entrepreneurs“ rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

14086241_1469903479702902_7852302984078073835_o

Noored sotsiaalsed ettevõtjad arendustööd tegemas.

Mida projekti jooksul on seni veel tehtud?

Sotsiaalsete ettevõtete atraktiivsus, maine ja usaldusväärsus sõltuvad paljuski sellest, kuivõrd selgelt suudetakse organisatsiooni tegutsemise mõtet ja tulemusi avalikkusele tutvustada. Loe Marko Uibu koostatud kokkuvõtet, kuidas sotsiaalsed ettevõtjad avalikustavad veebis oma tulemusi ja ühiskondlikku mõju.

14114885_1471062929586957_1496492166829830156_o

Liina Siniveer MTÜst Toiduga sõbraks tutvustamas oma plaane ja ettevõtmist.

Loe projekti kohta lisa!

Katrin Jõgisaar,