Changemakers on sündinud tahtest pakkuda noortele mitmekesiseid, arendavaid ja väljakutsuvaid üritusi/algatusi/võimalusi, mille abil muuta meie igapäeva elu paremaks. Programmi keskseks eesmärgiks on ettevõtlikuse arendamine ja igaühe enda potentsiaali aitamine, selleks et realiseerida endale omaseid eesmärk elus.

Meie programmi eesmärkideks on:

  • Tiimitöö oskuste suurendamine
  • Teadmiste edendamine ettevõtlikuse ja sotsiaalsete ettevõtete kohta
  • Esitlemis- ja müügioskuste arendamine
  • Loovmõtlemise, ideede genereerimise oskuse kasv
  • Eneseanalüüsi arendamine

Programmi eesmärgid põhinevad WEF (World Economic Forum´i) 2020 TOP 10 oskustel, mida tööandjad otsivad töötajates.

Programmi osana toimuvad üritused:

  • Changemakers Academy
  • Changemakersi Suveakadeemia

Tahad rohkem teada kuidas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik panustab maailma paremaks muutmisse.

Loe sotsiaalse ettevõtluse kohta pikemalt SIIT

 

Changemakersit aitavad ellu viia:

Erkki Kubber

 

Dan Tõnus

Loe nende ja teiste SEVi töötajate kohta täpsemalt SIIT