Noori sotsiaalseid ettevõtjaid oodatakse koolitusele Türgis ja mentorprogrammi “Tunne oma mõju”

 

Mis? Rahvusvaheline treeninglaager eesmärkide püstitamise ja tulemuste (mõju) hindamise sidumisest sotsiaalse ettevõtte igapäevase juhtimisega.

Osalustasu ei ole. Osalejatele kaetakse kõik osalusega seotud otsesed kulud (transport, majutus, toitlustus).

Kellele?

  • Kuni 35-aastased sotsiaalsetele ettevõtjatele – nii alustavate algatuste eestvedajatele kui juba tegutsevate sotsiaalsete ettevõtete juhtidele.

ja

  • Alustavatele või tegutsevatele eestvedajatele, kelle ühiskondlik eesmärk on selgelt seotud kuni 35-aastaste noortega.

Millal? 19.-24. augustil 2016.

Kus? Istanbulis (Koçi ülikooli mugav ja turvaline campus), Türgis.

Mis keeles? Inglise keeles.

Kes? 15 noort sotsiaalset ettevõtjat Eestist ja 15 Türgist. Lisaks tippkoolitajad Suurbritanniast, Türgist ja Eestist.

Mis veel? Treeninglaagrile järgneb 7-kuuline mentorprogramm, mis pakub tuge sotsiaalse ettevõtja poolt endale võetud eesmärkide elluviimisel.

Lisainfo? Jaan Aps, jaan(at)sev.ee

Täpsem info, sh nõuded osalejatele ja registreerumine.

Kandideerimise Eesti osalejate jaoks pikendatud tähtaeg: 18. mai 2016 kell 23:59 või kuni kohtade arvu täitumiseni. Sobivatele kandidaatidele teatatakse jaatavad vastused jooksvalt.