Otsime veebiportaali uuendamise meistrit

06.01.2018

Lühikokkuvõte

Eesmärk: uuendada portaali Maailmamuutjad.ee front end disaini ja back end struktuuri.

Miks vaja uuendada? Maailmamuutjad.ee ambitsiooniks on muutuda äriregistriks kõigile organisatsioonidele, kelle eesmärgiks on aidata kaasa inimeste heaolule ja keskkonnakaitsele. Olles keskkonna beetaversiooni aasta aega testinud, näeme enne selle kasutajate arvu jõulist laiendamist vajadust mitmete muudatuste järele.

Kolm peamist vajadust:

 • front end struktuuri ja disaini ehk kasutajakogemuse olulises parandamises;
 • kohendused back end´is;
 • veebilehe ingliskeelse versiooni loomine.

Mida pakkujalt ootame: kasutajakogemuse analüüsi abil lõpliku ülesandepüstituse täpsustamist koos meiega ning seejärel programmeerimise ja disaini teostamist nii back end´is (WordPressi baasil) kui ja front end´is (sh mobiilne vaade).

Pakkumine peab sisaldama järgnevat infot.

 • Peamiste etappide kaupa esitatuna nii töö teostamise maksumust kui eeldatavat kestvust koos alguskuupäevaga.
 • Lühike info isikute / tiimi kohta, kes hakkaksid tööd teostama.
 • Viidet, kas ettevõte on valmis teostama ka ainult front end´i või back end´i töö, kui meie vaatenurgast on emma-kumma teostamiseks mõne teise ettevõtte pakkumine optimaalsem.

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 17. jaanuar 2017 kell 12:00. Soovitame tungivalt meiega enne pakkumise esitamist ühendust võtta ja täpsustusi küsida. Vajadusel saame ka kokku.

Tellija: MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Portaali arendamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Pakkumine esitada e-posti aadressile: dan(at)sev.ee
Lisainfo: Dan Tõnus, 56 228 844, dan(at)sev.ee

Ülesandepüstitus

Ülesannete nimekirja on mõtet lugeda peale seda, kui olete võtnud mõned minutid tutvumaks Maailmamuutjad.ee beetaversiooniga ja sinna seni sisestatud raportitega. Soovitame raportitest vaadata näiteks:

Ülesanne 1. Front end muudatused

Kuna eeldame pakkujalt mõningate töötundide ulatuses koostööd ka avaliku vaate kasutajakogemuse analüüsil, siis oleme valmis oma järgnevalt esitatud visiooni mõningal määral ka muutma. Olulisim on see, et iga organisatsiooni kohta raportisse sisestatud olulisim info oleks portaali külastajale kergesti leitav ja esitatud atraktiivse veebidisaini abil.

Olulisimaks muudatuseks on praegu iga organisatsiooni raportis ühes jorus esitatud informatsiooni lühendamine ja esitamine kolmes erinevas osas, niiöelda kolmel eri tasemel.

Info esitamise tase I: organisatsiooni profiil. Sisaldab:

 • Nimi
 • Logo
 • Link kodulehele ja peamisele sotsiaalmeedia kanalile
 • Missioon
 • Pilt tegevuse kohta
 • Võtmeindikaatorid organisatsiooni suutlikkuse ja tulemuste kohta (edaspidi tekstis KPI-d, key performance indicators)
  Sihtrühma 1 nimi; üks lause iseloomustuseks; võtmeindikaatorid tulemuste kohta; link tõendusmaterjalile, mis tõendab tulemuste saavutamist
 • Juhul kui sihtrühmasid on sisestatud rohkem kui üks: Sihtrühma X nimi; üks lause iseloomustuseks; võtmeindikaatorid tulemuste kohta; link tõendusmaterjalile, mis tõendab selle sihtrühmaga seotud tulemuste saavutamist. Tavaliselt sisestab organisatsioon 1-3 kõige olulisemat sihtrühma, kellega seoses saavutatud tulemuste kohta on olemas piisavalt põhjalik tõendusmaterjal.

Näide: praegu on raportis organisatsiooni KPId esitatud lihtsa tabelina. Tarvis atraktiivset, kaasaegset kujundust.

Info esitamise tase II: tõendusmaterjal sihtrühmaga saavutatud muutuste kohta. Iga organisatsioon saab seoses ühe sihtrühmaga märkida kuni viis muutust. Sisaldab:

 • Muutuse nimetus.
 • Illustratsioon, mis näitlikustab muutuse saavutamist.
 • Kogemuslugu ühest sihtrühma esindajast, kes on just pealkirjas nimetatud muutust kogenud.
 • Muu tõendusmaterjali kirjeldus (nt viited uuringutele).

Info esitamise tase III: tõendusmaterjal sihtrühmaga saavutatud muutuste kohta. Sisaldab:

 • Pilt organisatsiooni kohta ja lühiankeet
 • Milline on ühiskondlik vajadus organisatsiooni olemasolu järele?
 • Millised on organisatsiooni peamised eesmärgid ühiskondliku vajaduse rahuldamiseks?
 • Milliste tegevuste abil organisatsioon oma eesmärkide poole püüdleb?
 • Millised on peamised sihtrühmad ja osapooled, kellega organisatsioon oma eesmärkide saavutamiseks koos töötab?
 • Muu oluline info, mis aitab organisatsiooni olemust mõista

Visuaalina on need kolm taset kujutatud alloleval joonisel.

Ülesanne 2. Back end muudatused

Back end on loodud WordPressi baasil viisil, et administraatori vaates oleks võimalik võimalikult palju tekste ise muuta.

Näide:

Raporti koostaja aga läbib teekonna erinevate ankeetide vahel, millest osa on valikvastustega ja osa vabatäitmisega lahtrid.

Valikvastuste näide:

Vabatäitmisega ankeedi näide:

Ülesannete loetelu

 • Veebilehe turvaline uuendamine WordPressi uusimale versioonile.
 • Veebilehele automaatse back-up süsteemi seadistamine.
 • Veebilehe uute kasutajate automaatse registreerumise võimaluse loomine (praegu loob administraator kõik uued kasutajakontod manuaalselt).
 • Automaatsed teavitused administraatorile, kui raportit põrgatatakse eri rollide (“raporti sisestaja”, “raporti hindaja ja kommenteerija”, “administraator ja raporti avaldaja”.
 • Kaardirakenduse korrektse töötamise ülevaatus (praegu ei näita kõiki sisestatud organisatsioone).
 • Muudatused küsimustikes:
  • Küsimustike järjekorra mõningane muutmine;
  • Küsimustike staatiliste tekstide muutmine;
  • Motiveerivate tekstidega vahelehtede loomine küsimustike vahele;
  • Kaardirakenduse küsimuste muutmine.
 • Teha nii, et osasid raportite sisestajate täidetud küsimustike vastuseid avalikult ei kuvaks (nt detailsed kontaktandmed, geograafiline asukoht).
 • Pikemate ankeetide puhul teha küsimustikesse võimalus sektsioone “kokku voltida”, st sama loogika nagu front end´is:

Praegu back end´is kokku voltimise võimalus puudub, näiteks:

 • Raporti avaldamise võimalus eelvaatena raporti sisestaja poolt.
 • Teksti lihtsaimate vormindamise ( teksti suurust, värv, uuelt lõigult alustamine jm) võimaluse loomine ankeetide täitjatele, praegu võimalus puudub.
 • Võimalus avaldada raporti organisatsiooni nõnda, et osade sihtrühmade kohta, kelle kohta on info küll sisestatud, jääb info avalikustamata.
 • Lisada maakaardile võimalusel kogu maailma

Ülesanne 3. Ingliskeelse versiooni loomine veebilehest

Nii back end kui front end.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 17. jaanuar 2017 kell 12:00.
Pakkumine esitada e-posti aadressile: dan(at)sev.ee
Lisainfo: Dan Tõnus, 56 228 844, dan(at)sev.ee