Teenusedisaini koosloome

Projekt Teenusedisain koosloomes, mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel ja Rasmus Pedaniku eestvedamisel arendame SEVis välja teenusedisaini koosloometeenuse. Maakeeles: aitame klientidel arendada uusi (eelkõige sotsiaal)teenuseid ja muuta paremaks olemasolevaid. Eesmärk on ka disainida kliendi jaoks arendatavale teenusele toimiv ärimudel.

Kestvus: september 2016 –  detsember 2017

Projekt Teenusedisain koosloomes, mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel ja Rasmus Pedaniku eestvedamisel arendame SEVis välja teenusedisaini koosloometeenuse. Maakeeles: aitame klientidel arendada uusi (eelkõige sotsiaal)teenuseid ja muuta paremaks olemasolevaid. Eesmärk on ka disainida kliendi jaoks arendatavale teenusele toimiv ärimudel.

Koosloome tähendab antud kontekstis, et teenuse arendamise ja pakkumise eest vastutav organisatsioon kaasab teenuse arendamisse vajalikud osapooled, sh teenuse sihtgrupi. Edukas koosloome protsess eeldab vahendajat ja rühmajuhti. Koosloome lähtub põhimõttest, et klient ei ole passiivne teenuste tarbija, vaid aktiivne osaleja teenuse planeerimises ja pakkumises, ning soovitud tulemus saabub ainult juhul, kui ka klient ise annab panuse. KÜSKi rahastatud (toetussumma 19 199,91) arendusprojekti raames liidame meie arenguprogrammides seni rakendatavad tööriistad (kiirantropoloogia ja klienditeekonna kaardistus, kliendikogemuse hindamine ja juhtimine, teenuse väärtuspakkumine ja strateegia, teenuse ärimudel ja ühismõju strateegia) ühtseks tervikuks ja piloteerime seda uue ühtse teenusena Eesti Töötukassa kaitstud töö teenuse arendamisel. Koosloome teenuse väljatöötamisel osaleb aktiivselt kogu SEVi meeskond.

Kestvus: september 2016 –  detsember 2017

Pildid tegevusest