Arenguprogrammi „Kuidas rohkem müüa?“

Arenguprogrammi „Kuidas rohkem müüa?“ rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti eesmärgiks on tõsta 4 väiketootmisega tegeleva sotsiaalse ettevõtte müügisuutlikkust ja seeläbi suurendada nende positiivset mõju ühiskonnas. Lisaks on plaanis testida arenguprogrammi, mida Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik saab tulevikus kasutada oma liikmete arendamiseks ja omatulu teenimiseks. 

Kestvus: 1.04.2015 kuni 1.01.2016. 

„Arenguprogrammi „Kuidas rohkem müüa?“ rahastab Avatud Eesti Fond Vabaühenduste fondi programmi raames.

Kestvus: 1.04.2015 kuni 1.01.2016.

 

Projekti eesmärgiks oli tõsta nelja väiketootmisega tegeleva sotsiaalse ettevõtte müügisuutlikkust ja seeläbi suurendada nende positiivset mõju ühiskonnas läbi arenguprogrammi “Kuidas müüa rohkem?”.

SEVi kogemus on näidanud, et väline abi sotsiaalsetele ettevõtetele võib aidata neil lühikese aja jooksul oluliselt parandada oma müügisuutlikkust. Arenguprogrammis osalevad sotsiaalsed ettevõtted oskavad peale projekti lõppu paremini organiseerida oma müügitööd ja konkreetsed müügieesmärgid ebamäärase tunde asemel, et peaks rohkem müüma. Tänu suurenenud sissetulekutele on organisatsioonidel võimalik ellu viia oma ühiskondlikke eesmärke, aidata rohkem abivajajaid.

Seekord keskendusime sotsiaalsetele ettevõtetele, kes varem on tähelepanuta jäänud: Lõuna-Eestis väiketootmisega tegelejad. Osalesid kaks erivajadustega inimestele suunatud sotsiaalset ettevõtet, Maarja Küla ja Iseseisev Elu ning kaks kultuuripärandi väärtustajat, Eesti Trükimuuseum ja Luke mõis.

Sotsiaalsetele ettevõtetele tulid appi ettevõtluskonsultant, tootedisainer ja ekspordinõustaja. Toimusid kaks seminari, tootedisaini ja ühisturunduse teemadel. Valmisid turundusplaanid ja pandi paika müügieesmärgid järgmiseks aastaks.

Projekt oli edukas: osalenud organisatsioonid said innustust ja professionaalset nõu ekspertidelt. Projekti lõpus olid juba nende müüginumbrid suuremad ja järgmiseks aastaks tehti ambitsioonikaid plaane.

Väljavõtteid osalejate tagasisidest:

 • „Oluline on saada kõrvalpilku, siis taipad: Aa, ma teen seda ja see on oluline sellepärast, et …“
 • „Sain aru, mida on reaalne ja ebareaalne ette võtta. Kõik pealtnäha head ideed ei vääri elluviimist piiratud ressursside tingimustes.“
 • „Hästi vajalik, et mugavustsoonist välja tulla. Oled kinni mallides, jooksed vastu seina. Siis näed, et teised on hakkama saanud ja hakkad mõtlema, et äkki saaks ka.“
 • „Arvutustest ei osanud algul väga pidada, ei näinud kuhu jõuame nendega. Aga pärast oli palju kasu otsuste tegemisel.“
 • „Oleme hakanud rohkem koostööd tegema ja infot vahetama. Just täitsime esimese tellimuse, mille saime teiselt programmis osalevalt sotsiaalselt ettevõttelt.“

PROJEKTI TEGEVUSED:

 • Mai 2015. Esimesed kohtumised ettevõtlusnõustajatega, kus sai kirja hetkeseis ja lahtised küsimused. Alustati turundusplaanide koostamist.
 • 11. juunil 2015 toimus disainer Sixten Heidmetsa eestvedamisel Tartus tootearendusseminar. Seminaril arutleti, kas toota vaid müügihitte või luua ostjale rohkem valikut. Mõeldi, kuidas muuta tasuvaks väikeses mahus ja suuresti käsitööna valmiv toodang. Peeti aru, kuidas müüa rohkem välismaale. Aune Lillemetsa joonistatud kokkuvõte seminarist:

Tootearendus1

Pildikokkuvõte tootearendusseminarist. Autor: Aune Lillemets.

  • Augustis 2015 said sotsiaalsed ettevõtjad setitada suve jooksul tekkinud ideid üks-ühele kohtumistel Sixten Heidmetsaga.
  • Sügisel valmisid turundusplaanid koos konkreetse tegevuskavaga, oma kõrvalt pilku ja ideid pakkus Toomas Roolaid.
  • 28.10.2015 toimus ühisturunduse seminar, kus sotsiaalsed ettevõtted kaardistasid koostöövõimalusi.

Pildikokkuvõte ühisturunduse seminarist, mis toimus 28.10.15 Tartus. Autor: Aune Lillemets.

Pildikokkuvõte ühisturunduse seminarist, mis toimus 28.10.15 Tartus. Autor: Aune Lillemets.

 • Novembris analüüsisid sotsiaalsed ettevõtted koos ekspordinõustaja Karin Kivistega, kuidas välisturgudele suunduda.