SEVi teenused selgepiirilisteks, nähtavateks ja atraktiivseteks

Selles projektis keskendub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik organisatsiooni kompetentside ja oskusteabe paketeerimisel teenusteks kolmes valdkonnas: „Sotsiaalse ettevõtluse ABC“, „Ühiskondlik mõju“ ja „Edukad noorteprogrammid“. Paketeerimisega kaasneb turundustegevuste plaanimine, testimine ja elluviimine nii Eestis kui ka (peamiselt digitaalse turunduse abil) rahvusvaheliselt.

Kestvus: 01.04.2018 – 30.03.2019.

Toetuse summa: 12 000 eurot.

Vajadus projekti järele

SEVi arenguvajaduste analüüs toimus strateegia 2017-2020 ettevalmistuse käigus, sh silmast-silma kohtumised enamuse meie liikmetega ja partneritega ning tiimisisesed töötoad. Organisatsioonivälised vajadused ja võimalused fikseerisimegi strateegia dokumendina, millest SEVi tegevused aastani 2020 nüüd lähtuvad.

SEVi ettevõtlustulu suurendamise tuli esile ühe organisatsiooni enda võimekuse tõstmise olulisima vajadusena. Ühelt poolt aitab oma teenuste müük levitada laialdasemalt meie käsutuses olevat oskusteavet, teisalt anda tiimile nii eneseteostust kui kindlust sissetuleku osas, kolmandalt poolt aga võimaluse subsideerida meie põhikirjalist eesmärki toetavad tegevusi, mida ükski rahastajatest (piisavas mahus) ei kata.

Projekti lühikokkuvõte

Arenguhüppe projektis keskendub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik organisatsiooni kompetentside ja oskusteabe paketeerimisel teenusteks kolmes valdkonnas: „Sotsiaalse ettevõtluse ABC“, „Ühiskondlik mõju“ ja „Edukad noorteprogrammid“.

Paketeerimisega kaasneb turundustegevuste plaanimine, testimine ja elluviimine nii Eestis kui ka (peamiselt digitaalse turunduse abil) rahvusvaheliselt. Sealjuures on meie tiimile mentoritena toeks kaks arengueksperti. Nendest esimene aitab teenuste paketeerimise ja strateegilise kommunikatsiooniga, teine aga keskendub teenuste digitaalsele kommunikatsioonile. Mõlemat eksperti kaasame just tegevuste planeerimise ja elluviimise mentorina, mitte koolitajana või pelgalt teoreetilisi teadmiseid jagava nõustajana.

Projekti teostamise visioon: SEVi müügitulu on 2018. aasta lõpus / 2019. aasta alguses suurenenud vähemalt 2x võrreldes aasta taguse ajaga (st 2017 lõpp / 2018 algus).

Projekti kestvus: 01.04.2018 – 30.03.2019.

Projekti rahastab summas 12 000 eurot siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lähem info projekti kohta: Jaan Aps, jaan(at)sev.ee