Sotsiaalse Ettevõtluse arendamine Läänemere regioonis

Rahvusvaheline projekt “Sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere regioonis” Rahastaja: Erasmus+ (Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”). Projekti abil vahetame kogemusi ja leiame koostööpunkte naaberriikide sarnaste sihtidega meeskondadega. Senised väljundid: ülevaade sotsiaalsete ettevõtete toetajatest Lääneremere regioonis (sh eestikeelne ülevaade “Haridusalane toetus sotsiaalsetele ettevõtetele“), video-õppematerjal sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitest (koos kahe põneva Eesti näitega), kompaktne Sotsiaalse-ettevõtte-ühiskondliku-mõju-kaardistamise-käsiraamat_2015 (1)lätlaste koostatud ärimudelite õppe-materjal ja poolakate koostatud sotsiaalsete iduettevõtete teemalised “Soovitused kohalikele omavalitsustele” (sh eestikeelne lühikokkuvõte). Projekti
veebileht asub siin
.

Kestvus: sügis 2014 kuni suvi 2016. 

Sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere regioonis

Rahvusvahelise projekti nimi eesti keeles: “Sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere regioonis”

Projekti ingliskeelne nimetus: Social entrepreneurship development in Baltic Sea region (SEBS)

Eesmärgid ja tegevused: 

Rahvusvaheline projekt “Sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere regioonis” Rahastaja: Erasmus+ (Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”). Projekti abil vahetame kogemusi ja leiame koostööpunkte naaberriikide sarnaste sihtidega meeskondadega. Senised väljundid: ülevaade sotsiaalsete ettevõtete toetajatest Lääneremere regioonis (sh eestikeelne ülevaade “Haridusalane toetus sotsiaalsetele ettevõtetele“), video-õppematerjal sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitest (koos kahe põneva Eesti näitega), kompaktne Sotsiaalse-ettevõtte-ühiskondliku-mõju-kaardistamise-käsiraamat_2015 (1)lätlaste koostatud ärimudelite õppe-materjal ja poolakate koostatud sotsiaalsete iduettevõtete teemalised “Soovitused kohalikele omavalitsustele” (sh eestikeelne lühikokkuvõte). Projekti
veebileht asub siin
.

Kestvus: sügis 2014 kuni suvi 2016. 

Kestvus: 01.10.2014 – 30.09.2016

Juhtpartner: Social Innovation Centre (Läti)

Partnerid:

1) Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych CRIS (Poola)

2) Kasvuhuone osuuskunta (Soome)

3) Sociale Entreprenører i Danmark (Taani)

4) Socialiniu investiciju fondas (Leedu)

5) Social Kapital Forum (Rootsi)

Lähem info projekti kohta: Jaan Aps, jaan(at)sev.ee

Projekti „Sotsiaalse ettevõtluse areng Läänemere regioonis“ (Social entrepreneurship development in Baltic Sea region) viiakse ellu programmi Erasmus+ raames ja Euroopa Liidu kaasfinantseerimise abil.

Pildid tegevusest