Sotsiaalse ettevõtluse arenguhüpe Eestis

Projekt “Sotsiaalse ettevõtluse arenguhüpe Eestis”, mille eesmärgiks oli anda sotsiaalse ettevõtluse arendamisele senisest suurem hoog. Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kestvus: Augustist 2012 –  mai 2013