Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine

Projekt “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine”, millega loodi alus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikule Eestis. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kestvus: September 2011 – aprill 2012