Sotsiaalse ettevõtluse venekeelne infovärav

Projekti “Sotsiaalse ettevõtluse venekeelne infovärav” peamine eesmärk oli pakkuda sotsiaalse ettevõtluse huvilistele valdkonda ja osalusvõimalusi puudutavat informatsiooni veebilehel www.sev.ee ka vene keeles. Projekti toetas Kultuuriministeerium integratsioonivaldkonna meediaprogrammist.

Kestvus: oktoober 2013 – jaanuar 2014.

Tõlgime SE info vene keelde

 

Sel nädalal algas SEVil üks uus väike projekt – nimelt hakkame sotsiaalse ettevõtluse infot vene keelde tõlkima.

Projekti “Sotsiaalse ettevõtluse venekeelne infovärav” peamine eesmärk on pakkuda sotsiaalse ettevõtluse huvilistele valdkonda ja osalusvõimalusi puudutavat informatsiooni veebilehel www.sev.ee ka vene keeles.

Venekeelne veebileht aitab tõsta venekeelse elanikkonna teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest kui aktiivselt ühiskonnas osalemise võimalusest, millega saab muuhulgas aidata kaasa oma kogukonna arengule ja tööhõive parandamisele ning kodanikuühenduste jätkusuutlikkuse suurenemisele.

Samuti loodame suurendada venekeelse elanikkonna huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu ja kasvatada seeläbi tegusate sotsiaalsete ettevõtete arvu ning leida SEVile uusi potentsiaalseid liikmeid venekeelsest elanikkonnast, et esindada suurema hulga võimalikult erinevate sotsiaalsete ettevõtete huve. Lisaks soovime kaasata senisest rohkemal määral SEVi tegevusse vene keelt emakeelena kõnelevaid vabatahtlikke ja koostööpartnereid.

Projekti toetab Kultuuriministeerium integratsioonivaldkonna meediaprogrammist.