Sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamise kaudu

Arenguprogramm „Sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamise kaudu“, mida rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Programmi eesmärk on, et osalenud ühendused on võimekad erinevate vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel, teenuse koosloomes, kommunikatsioonis ning koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega. Loe projektis tehtud tegevuste kohta lisa.

Kestvus: 01.06.2014 kuni 30.11.2015.

Avalike teenuste arenguprogramm

Arenguprogrammi „Sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamise kaudu“ rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kestvus: 01.06.2014 kuni 30.11.2015.

Programmi eesmärk on, et osalenud ühendused on võimekad erinevate vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel, teenuse koosloomes, kommunikatsioonis ning koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega.

Arenguprogrammis osalevad avalikes huvides tegutsevaid vabaühendused, kes juba osutavad või plaanivad osutada avalikke teenuseid sotsiaalvaldkonnas ning kelle põhikirjaline eesmärk või põhikirjalised tegevused on seotud sotsiaalprobleemi lahendamisega.

Arenguprogramm kestab 10 kuud (august 2014 – mai 2015), koosneb seitsmest 8-tunnisest praktilisest töötoast, ühest 4-tunnisest seminarist, kolmest 4-tunnisest kogemuste vahetamise töötoast, lõpuüritusest ning individuaalsetest intervjuudest ja nõustamistest.

Programmi jooksul kaardistatakse ja analüüsitakse osalevate ühenduste arenguvajadused (nii strateegilised kui operatiivsed ja praktilised), koostatakse vastavad tegevuskavad, antakse vabaühendustele vajaminevad oskused ja teadmised, kuidas leida ja kaasata erinevaid (professionaalidest ja tavalisi) vabatahtlikke ning arendada strateegilist koostööd ärisektoriga.

Loe projektis toimunud tegevuste kohta lisa!