Vabaühendused julgelt turundama

Projekti üldeesmärk: suurendada vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete finantsilist elujõulisust, toetades nende turundusvõimekuse kasvamist ja seekaudu müügitulu suurenemist eraisikutest (sh turistid) ja äriettevõtetest klientide suunal. Projekti tulemusena valmis käsiraamat “Kuidas saada ärihundiks? Aktiivse turunduse ja müügi nipid“. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA.

Projekti kestvus:  1. august 2017  –  31. august 2018

 

Projekti alaeesmärgid on alljärgnevad.

  • Suurendada otseselt vähemalt kaheteistkümne vabaühenduse ja sotsiaalse ettevõtte turundusvõimekust ning tulemusena ka müügitulu.
  • Aidata vähemalt nimetatud kaheteistkümnel organisatsioonil muutuda eestkõnelejateks ehk saadikuteks ühiskonnas kodanikualgatuslike organisatsioonide toodetele-teenustele ja nende väärtu(slikku)sele.
  • Suurendada eraisikute (sh turistide) ja äriorganisatsioonide teadlikkust vabaühenduste ühiskondliku väärtusega toodetest ja teenustest kui vajalikest ning atraktiivsetest tarbimisvalikutest.
  • Anda Eesti vabaühendustele innustavaid näiteid ja praktilisi nippe oma turundustegevuse parandamiseks ja müügitulu suurendamiseks. Nimetatud materjalid aitavad ka vabaühenduste nõustajatel oma sihtrühma turunduse teemal senisest veelgi tulemuslikumalt konsulteerida.

 

Projekti pikkuseks on planeeritud 13 kuud, mille põhifookus on tooteid-teenuseid pakkuvate vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete turundus- ja müügiprobleemide kaardistamisel, koolitusel ja individuaaltööl ning turundus- ja müügitööl. Tulemusena kujunevad kogemuslood, õppetunnid ja järeldused ühendatakse koos praktiliste turundusnippidega käsiraamatusse, mida levitatakse laiale ringile vabaühendustele ja nende nõustajatele.

 

 

 

Paketi all mõtleme SEVi koostööd sarnaste turunduseesmärkidega vabaühendustega, kelle vahel on ka sünergiavõimalusi (näiteks nende toodete või teenuste pakkumisel potentsiaalsetele klientidele ühise kataloogina). Ühte paketti valime neli organisatsiooni.

 

Pakettide lühikirjeldused:

  • “Jõulupakett” (september – november 2017) – osalevad neli organisatsiooni, kes on huvitatud oma toodete turundamisest jõuluperioodil (jõulukaardid jm jõulukingitused).
  • “Turismipakett” (detsember 2017 – veebruar 2018) – osalevad neli organisatsiooni, kes on huvitatud oma toodete-teenuste turundamisest nii sise- kui välisturistidele (nt majutus, vaba aja tegevused, paikkonda või Eestit tutvustavad meened).
  • “Äripakett” (märts 2018 – mai 2018) – osalevad neli organisatsiooni, kes on huvitatud oma toodete-teenuste müügist äriklientidele (näiteks meeskonnakoolitustena).

 

Paketi ettevalmistusfaasis töötatakse välja koolitusmaterjalid (slaidid, ülesanded, koolituste sisu). Toimub osalevate vabaühenduste värbamine ja läbirääkimised nende osalustingimuste osas.

 

Esimese faasi alguses toimuvad kohtumised paketis osalevate organisatsioonidega ning kaardistatakse nende omatulu teenimisega seotud eesmärgid ja nende saavutamist takistavad turundus- ja müügiprobleemid. Samaaegselt toimub koostööpartnerite kaasamine ja koolitusmaterjalide mustandi koostamine.

 

Teises faasis toimub otsene töö organisatsioonidega fookusega turunduse arendamisele. Selle käigus toimub kaks grupikoolitust ja individuaalõpe ettevõttega. Esimene koolitus keskendub turunduse ja müügi põhitõdedele ning headele praktikatele. Peale seda töötatakse iga organisatsiooniga individuaalselt. Üks-ühele töö eesmärk on ettevõtte spetsiifiliste probleemide lahendamine ja turundusplaani koostamine. Õppimise käigus saavad ettevõtted praktilisi ülesandeid, et kinnistada õpitut. Faasi lõpus toimub teine koolitus, mille eesmärgiks on õpitud kogemuste jagamine ja nende praktiseerimine ning täiendavate sünergiavõimaluste leidmine.

 

Kolmas faas keskendub praktiseerimisele, mis tähendab seda, et ettevõtted hakkavad kasutatud praktikaid ja plaane ellu viima. Mentorid tagavad aktiivse õppimise praktika käigus (näiteks osalevad ka ise laatadel otsemüüki tehes või aitavad Facebookis sõnumeid levitada).

 

Projekti erinvaid faase ja osasid viivad läbi SEVi enda tiimi liikmed. Tutvu SEVi meeskonnaga SIIN.

 

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA. Projekti kestvuseks on  1 august 2017  –  31 august 2018