SEV korraldab ametnikele sotsiaalse ettevõtluse juriidika ja märgiste õppevisiidi

22.06.2017

Äsja alanud ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud rahvusvahelise väikeprojekti „Sotsiaalne ettevõtlus kestliku tuleviku heaks“ sisu on väga konkreetne. Eesti, Läti ja Taani uurivad Euroopa riikide kogemusi sotsiaalse ettevõtluse turundusmärgiste ja juriidilise regulatsiooni loomise osas. Projekti käigus viiakse grupp Eesti ja Läti riigiametnikke tutvuma vastavate kogemustega Taanis.

Ideid ja koostöösuhteid saame edaspidi rakendada näiteks panustades ühinguõiguse revisjoni, mille käigus Justiitsministeerium vaatab üle ka sotsiaalse ettevõtluse juriidilise reguleerimise vajadused Eestis. Sotsiaalsete ettevõtete märgis on aga üheks arendusteemaks Riigikantselei avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühmas, millesse SEV samuti aktiivselt kaasatud.

Just Lätis ja Taanis on Eestile vajalikke kogemusi. Taanis on loodud sotsiaalsetele ettevõtetele eraldi juriidiline vorm. Lätis jõuab vastav seaduseelnõu parlamenti sügisel. Kummaski riigis pole sotsiaalsete ettevõtete turundust toetatavat märki. Taanil on aga palju kogemusi õiglase kaubanduse ja ökotoodete märgistega, neid kogemusi saab ka sotsiaalsete ettevõtete märgistuse loomisel kasutada.

Projekti jooksul soovitakse läbi mõelda mitmed sotsiaalsetele ettevõtjatele olulised küsimused. Näiteks puudub Eestis ühtne arusaam, kas sotsiaalsetel ettevõtetel on vaja eraldi juriidilist vormi.

Advokaadibüroo Varul koostatud analüüs „Sotsiaalse ettevõtja juriidiline abimees“ 2012. aastast toob välja, et olemasolevas raamistikus on Eestis võimalik sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda. Seda näitab ka sotsiaalsete ettevõtete üha suurenev arv, mida tõestab Statistikaameti uuring. Samas toovad riigiasutused välja probleeme seoses läbipaistvusega (näiteks samade asutajatega mittetulundusühingute-osaühingute kombinatsioonide puhul). Sotsiaalsed ettevõtjad ise on aga mures nii raskuste tõttu end teistest eristatada kui ka seoses vabaühendustesse investeeringute kaasamisega.

Samuti puudub kindlus, kas siinsetel sotsiaalsetel ettevõtetel või eraldi nende toodetel-teenustel on tarvis turundusmärgist. Turundusmärgistel võib olla mitu eesmärki, alates märgise taotlenud organisatsiooni usaldusväärsuse tagamisest kuni toodete-teenuste müügitulu suurendamiseni, olles tarbijatele atraktiivsemad. Samas on teiste riikide kogemus näidanud, et turundusmärgised on edukad ainult teatud tingimustel. Projekt aitab osapooltel jõuda arusaamani, missugused tingimused peaksid olema Eestis tagatud, et turundusmärgist oleks üldse mõtet luua.

„Mind ennast inspireerib selle projekti juures võimalus teostada ühiseid huvikaitsetegevusi koos sotsiaalsete ettevõtete võrgustike tegevjuhtidega Lätist ja Taanist. Mul on selline tunne, nagu SEVi tiim oleks hetkega lätlaste ja taanlaste arvelt suurenenud,“ kirjeldab SEVi juhetuse liige Jaan Aps.

Loe projekti kohta lisa!

Katrin Jõgisaar,

Norden logo_Latvian Office