SEVist kasvab välja uus organisatsioon – Si-Lab

22.06.2017

SEVi programmi Sotsiaalse Ettevõtluse Akadeemia teemadering on arenemas palju laiemaks võrreldes SEVi põhikirjaliste eesmärkidega. Sellega seoses kasvab Akadeemia senise juhi Rasmus Pedaniku eestvedamisel SEVist välja uus organisatsioon – Si-Lab.

Si-Lab pühendub 2014. aastal Rasmuse poolt loodud mitteformaalse Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustiku eestvedamise kaudu sotsiaalse innovatsiooni valdkonna arendamisele ja eestkostele. Sealjuures arendab SI-Lab koostöös Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudiga edasi koosloome meetodit ja pakub seda mh teenusena, näiteks koosloome meetodil ühiskondlike probleemide lahendamisel, uute inimkesksete teenuste disainimisel või sotsiaalse ettevõtluse ärimudeleid disainides. Lisaks võtab SI-Lab endale üheks ülesandeks disainimõtlemise rakendamise õpetamise.

Tulenevalt vastastikusest huvist võimalikult sujuva ülemineku järele on SEV ja Si-Lab kokku leppinud üleminekuperioodis aastatel 2017-2018, mille jooksul tehakse koos juba alustatud asjad ka ühiselt lõpuni.

Katrin Jõgisaar,