Sotsiaalse ettevõtluse edendamine noorte seas muutub tõhusamaks

01.02.2018

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eestvedamisel valmis noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise strateegia, mille eesmärk on tõhustada ja mitmekesistada noorte ettevõtlusharidust.

Sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks ning selline ettevõtlussuund on noorte seas kogumas populaarsust. Ühine strateegia otsustati koostada selleks, et luua efektiivne võrgustik, mis võimaldab noorteni viia vastava koolituse ja toetada neid sotsiaalsete ettevõtete käivitamisel ning kodu- ja väliskogemustest õppimisel.

Strateegia loomist vedanud Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on noorte ettevõtlikkuse toetamine näiteks omaalgatuse, ühingute, kogukonnas kaasarääkimise soodustamise näol olnud alati üks olulisemaid noorsootöö eesmärke. Viimaste aastate jooksul lisandunud sotsiaalne ettevõtlus on uus ja tõhus võimalus.

“Sotsiaalne ettevõtlus kõnetab tänapäeva noori, sest taolise äritegevuse peamiseks sihiks on inimeste heaolu ja keskkonnakaitse,” ütles Schlümmer. “Noorte huvi on kasvanud koos mõistmisega, et koos iga ettevõtte toimimiseks ja kasvamiseks vajaliku kasumi teenimisega on samavõrra oluline panustada meid ümbritseva parandamisse.”

Ühist ja paljusid osapooli terviklikuks võrgustikus ühendav strateegia võimaldab ühiselt ja koordineeritult tegutseda ning seeläbi saavutada paremaid ja kestvamaid tulemusi.

„Sotsiaalse ettevõtlusega seotud teadmised, kogemused ja oskused võivad oluliselt rikastada nii noorsootööd kui kooliharidust. See on oluline positiivse mõjuga võimalus kujundada noorte ettevõtlikku eluhoiakut ja kogemustepagasit,“ märkis Schlümmer.

Noorte sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengustrateegia väljatöötamist koordineeris Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Väljatöötamise käigus teostati lühianalüüsid senise kogemuse ja näidete kohta nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

“Juba strateegia koostamise käigus tekkis osapoolte vahel praktilisi koostöövõimalusi,” märkis Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimees Jaan Aps. “Näiteks Junior Achievement Eesti on kaasanud meid nii gümnaasiumi uue majandusõpiku sotsiaalse ettevõtluse alapeatüki koostamisse kui ka parima sotsiaalse ettevõtte eriauhinna välja andmisse Eesti õpilasfirmade laadal veebruaris 2018”.

Strateegia koostamisel osalesid teiste seas Haridus- ja Teadusministeerium, Junior Achievement Eesti, Tartu Ülikool, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Tallinna Noortevolikogu, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Strateegia elluviimisel loodetakse organisatsioonide ringi laiendada.

Strateegiaga on võimalik tutvuda siin lingil.