Sotsiaalsete ettevõtete müügivoldik on valmimas

 

Peamiselt SEVi liikme Domus Dorpatensise Akadeemia vabatahtlikest koosnev turundusmeeskond on hoogsalt tegutsemas sotsiaalsete ettevõtete müügivoldiku ettevalmistamisega, mis valmib praeguste plaanide järgi suve keskel. Müügitöö ise algab suve lõpus.

IMG_4231

Turundusmeeskond SEVi üldkogul. Foto: Riinu Lepa

“Meie liikmed mäletavad, et üldkoosolekul maikuus lubati välja ambitsioonikamad tähtajad,” kommenteerib SEV-i juhatuse liige Jaan Aps. “Vabatahtlike panuse puhul tuleb alati arvestada, et seda tehakse teiste tööde ja tegemiste kõrvalt. See võib põhjustada ja antud juhul ongi toonud kaasa tähtaegade edasi lükkamist. Nähes vabatahtliku turundusmeeskonna pingutusi, olen neile väga tänulik ja lõpptulemuse osas siiski optimistlik. Küll on oluline sügiseks leida juurde lisajõude, seda eriti isikliku müügi toetamise ja liikmete toodete-teenuste vahendamisest elujõulise sotsiaalse ettevõtluse suuna välja kujundamise jaoks. Soovid kaasa mõtelda-tegutseda? Võta ühendust info@sev.ee.”

Kuna pilootuuringuna läbi viidud küsitlusest selgus, et äriettevõtted otsivad kingitusi koostööpartneritele ja töötajatele ning ollakse huvitatud töökollektiivile pakutavatest teenustest ja töötubadest. Nii toodete kui teenuste osas eelistati uudseid lahendusi ja originaalseid ideid. Sellest lähtudes valiti turundamiseks välja esimesed tooted ja teenused. Tooteid ja sümboleid teenustest pildistas fotograaf Susann Kivi. Fotode põhjal viidi läbi ka tarbijaküsitlus, mille käigus selgitati, kui suurt hinda oleksid inimesed valmis toote eest maksma.

“Soovisime kommunikeerida tooteid ja teenuseid nii, et sotsiaalne kasu oleks nähtav, kuid ei muutuks peamiseks tarbijaid mõjutavaks argumendiks. Pärast põhjalikke ideerünnakuid otsustasime toodete ja teenuste piltide ümber joonistuste abil luua emotsioonide, ideede ja/või väärtuste maailma, mis tuleb toodete ja teenustega kaasa. Illustratsioonid tegi graafiline disainer Mirko Aus,” räägib meeskonna juht Madli Uutma.

tagurpidilavka_joonistus

Näide Tagurpidi Lavka toidukorvi joonistusest

Reklaamraamatu ja veebilehe pealkirjaks saab usutavasti “Väikesed asjad loevad kõige rohkem.” “Meie jaoks kirjeldab see lause hästi, miks keegi peaks tahtma meie turunduskampaania käigus SE tooteid osta,” põhjendab Madli. “Ühelt poolt on Maarja Külas valminud kruusi ostmine küll väike tegu, kuid teisalt on sellel silmnähtav mõju Maarja Küla elanikele. Samuti on enda töökohas töötajatele kingituste tegemine väike žest, kuid see muudab, millisena näevad töötajad kogu enda töökeskkonda.”

“Enne toodete ja teenuste müüma asumist plaanime kohtuda kõigi SE­dega, kelle tooteid ja teenuseid müüme,” tutvustab Madli järgmisi samme. “Meeskonnaliikmete jaoks on kohtumised seni olnud väga motiveerivad, sest on näha, et teenuseid ja tooteid pakuvad suure südamega inimesed. Praegu töötame veebilehe ja raamatu kujundamisega ja loodame, et enne juuni lõppu saame teha esimesed katsetused müügiga.”

Just sellise turunduskanali valik tehti eeltöö põhjal. Märtsis kaardistas meeskond probleemid, mis takistavad sotsiaalsete ettevõtete toodete edukat müümist. “Leidsime, et peamiseks probleemiks on kättesaadavus. Teiseks: inimesed pole teadlikud SE­de toodetest ja teenustest, millega äriettevõtetele konkurentsi pakutakse. Samuti on tarbijatel pahatihti arusaam SE toodetest kui heategevusest,” selgitab Madli.

Nii seadis meeskond endale eesmärgiks muuta tooted ja teenused lihtsasti kättesaadavaks ja kommunikeerida toodete väärtust võrdsena ärilisele kasumile orienteeritud ettevõtete toodetega. Eesmärgi saavutamiseks tuli mitu erinäolist ideed, kuid lõpuks otsustati alustada äriettevõtete ja SE­de vahelise koostöö edendamisest – veebilehe ja reklaamraamatu abil saab ettevõtetele SE­de tooteid ja teenuseid tutvustamas käia.

Eeltööd turundusprojekti jaoks said alguse märtsis, mil meeskond esimest korda kokku tuli. “Kuigi mõned üksikud meist olid olid varem põgusalt turundusega kokku puutunud, siis ometi polnud me esiti sotsiaalsete ettevõttete nähtavakstegemise kõige õigema tegevuskava osas kindlad,” meenutab seda aega Madli. “Otsustasime asjale läheneda strateegiaga “haarame härjal sarvist ja vaatame, mis saab.” Nüüd hiljem oleme käinud arutamas turundusprojekti ideid ka spetsialistidega, kes on projektile väga positiivse tagasiside andnud. On kiidetud ideede värsket ja nooruslikku iseloomu, mis on professionaalse turunduse mõtterutiinidest puutamata. Meie jaoks on turundusprojekt olnud huvitav kogemus ja ootame põnevusega juba töö tulemusi.”