Aktiviseerimiskeskus Tulevik MTÜ

Asutatud: 2000-02-21
Tegevusvaldkond: Vähemate võimalustega inimeste kaasamine tööturule
Sihtgrupp: Pikaajalised töötud
E-post: mirjam(at)tulevik.info
Veebileht: www.tulevik.info

Teenused: Abitöö teenus, küttepuude müük, transporditeenus.

Teenused avalikule sektorile: Kaitstud töö teenus.

Ühiskondlik eesmärk: Aktiviseerimiskeskuse Tulevik eesmärk on tekitada või taastada tööharjumus inimestes, kes on pikemat aega ilma tööta olnud.

Lahendus: Pikaajaliste töötute aktiviseerimine läbi erinevate tegevuste. Nende toimetulekuoskuste arendamisele on suunatud rehabilitatsiooniteenus ning Töötukassa rahastatavad tööharjutuse ja töölerakendamise teenused. Samuti pakutakse erinevad nõustamisteenuseid ja ka toetatud eluasemeteenust sotsiaalsete probleemidega inimestele. Töine tegevus tõstab inimeste enesehinnangut ning arendab kohuse- ja vastutustunnet. Rehabilitatsiooniteenuse raames pakutakse Pärnu ja selle lähiümbruse elanikele ning organisatsioonidele erinevaid lihtsamaid teenustöid: abitööd, transportteenus, küttepuude müük, heakorratööd jmt; taaskasutuskaupluses Ringluspood korrastatakse inimeste annetatud kasutatud esemeid ja tehakse taaskasutuskäsitööd. Samuti korraldatakse ja vahendatakse töökoolitusi.

Saavutused: 2012. aasta jooksul osales Tuleviku juures erinevate teenuste ja tegevuste kaudu 250 klienti, kellest 30 said teenusel viibimise ajal või peatselt teenuselt lahkumise järel tööle

Ettevõtlustulu: Tulu teenitakse rehabilitatsiooniteenuste müügist kohalikele omavalitsustele, erinevate teenustööde tegemisega ning kasutatud esemete müügiga Ringluspoes.

Pildid tegevusest