AtChron MTÜ

Asutatud: 2012-03-27
Tegevusvaldkond: Kaitstud töö
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: pallada.gussev(at)gmail.com
Veebileht: www.teatmik.ee/et/info/80340218-Mittetulundus%C3%BChing-AtChron

Teenused avalikule sektorile: Kaitstud töö pakkumine.

Ühiskondlik eesmärk: pakkuda vaimsete ja füüsiliste erivajadustega täiskasvanutele võimalust end tööturul tõestada.

Lahendus: AtChron pakub erivajadustega inimestele kaitstud töökohta. Eelnevalt on võimalik harjutada kätt tööpraktika näol. Loovad sõbraliku ja abivalmis töökeskkonna, kus arvestatakse individuaalsete eripäradega. Oma tegevusega muudavad nad väärarusaama, et puuetega inimesed pole suutelised töötama. Pakuvad rahateenimise võimalust ja sotsiaalset keskkonda, millega hoitakse ära sattumist negatiivset eeskuju andvatesse seltskondadesse (alkoholi ja muude sõltuvusainete kuritarvitamine ja õigusrikkumised, mille hulka kuuluvad näiteks pettused, pisivargused, avaliku korra rikkumised).

Saavutused: 2014. aastal osales tööpraktikal 15 ja tööd sai 9 vaimse erivajadusega isikut.

Ettevõtlustulu: Allhanketööde tegemine tootmisettevõtetele (nt lantide puhastamine) ja avalikud teenused Töötukassale (tööpraktika), ÜKT (üldkasulik töö).