Avitus MTÜ

Asutatud: 2006-11-03
Tegevusvaldkond: Vaimne tervis
Sihtgrupp: Pered ja lapsed; Vähemate võimalustega sihtrühmad; Tavaelanikkond; Spetsialistid
E-post: info(at)avitus.ee
Veebileht: www.avitus.ee

Teenused: Koolitused meeleolu- ja stressisspektri häirete ning vanemahariduse valdkonnas. Koolitused kogemusnõustajatele jt vaimse tervise valdkonna spetsialistidele.

Ühiskondlik eesmärk: Avituse esimene eesmärk on meeleoluhäirete ja stressispektri häiretega inimeste heaolu suurendamine ning stressi, läbipõlemise ja depressiooni vähendamine. Avituse teine eesmärk on Eesti lapsevanemate vanemlike teadmiste ja oskuste suurendamine, et ennetada vaimse tervise probleeme.

Lahendus: On välja töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid meeleoluhäirete ja vanemahariduse valdkonnas. Üheks põhisuunaks on töö meeleoluhäirete valdkonnas, et ennetada ja leevendada depressiooni ja bipolaarset häiret. Selleks on välja töötatud erinevad rühmatöö ja koolitusprogrammid. Teisteks oluliseks suunaks on töö vanemahariduse valdkonnas. Avitus pakub psühhoharidusliku rühmatöö ja koolituste (nii pikad programmid kui lühikoolitused), individuaalse nõustamise ja interneti toetusgrupi raames võimalusi isiksusearenguks, positiivsemate toimetulekuviiside, suhtlemisoskuste ja käitumismustrite õppimiseks ning eneseusu ja aktiivsuse suurendamiseks. Avituse tegevused aitavad vähendada ühiskonna kulu meeleoluhäiretele ja suurendada riigi ning inimeste tulusid.

Saavutused: Pikkades programmides osalejate emotsionaalne enesetunne on paranenud ja negatiivsete sümptomite esinemine on vähenenud ~25-30%. Nad osalevad elus ja tegemistes aktiivsemalt. Nende suhete ja tööelu kvaliteet on paranenud, eneseusk ja aktiivsus on suurenenud ning hoiakud, suhtlemisoskused, käitumismustrid ja toimetulekustrateegiad on positiivsemaks muutunud. Programmides osalenud vanematest ütleb 95%, et nad said uusi oskusi ja plaanivad neid kasutada, üle 88%, et neil on parem arusaam endast kui lapsevanemast ja oma lastest, ning üle 78%, et nemad ja nende lapsed kasutavad rohkem positiivseid suhtlemisviise. 2013. aastal oli abisaajate arv meeleoluhäirete valdkonnas 760, vanemahariduse valdkonnas 284 ja interneti tugigrupis 2400 inimest.

Ettevõtlustulu: Teenitakse osutades teenuseid: koolitustest, nõustamistest, ruumide rendist. Avitus pakub asutustele harivaid meeskonnakoolitusi ning kogemusnõustajatele, spetsialistidele ja huvilistele grupijuhtimise koolitust.

Pildid tegevusest