Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ

Asutatud: 1999-02-01
Tegevusvaldkond: Töövõimaluste loomine
Sihtgrupp: Nägemisvaegusega inimesed
E-post: info(at)pimemassoorid.ee
Veebileht: www.pimemassöörid.ee

Teenused: Massaažiteenuse pakkumine.

Teenused avalikule sektorile: Puudega inimeste koolitus ja tööhõive, puudega inimeste tööalane ümberõpe.

Ühiskondlik eesmärk: Eesti Pimemassööride Ühingu (EPMÜ) eesmärk on aidata nägemispuudega inimesi massööri kutseõppe abil avatud tööturule.

Lahendus: EPMÜ peamisteks ühiskondlikeks tegevusteks on nägemispuudega inimeste massöörikutse väljaõpe ja täiendõpe ning kaasnevad teenused (massööridena tegutsema asujate ettevõtlusalane nõustamine ja koolitus, mentorlus ja kogemusnõustamine, administreerimisteenus, massaažiruumide rent). Lisaks tegeleb ühing potentsiaalsete klientide ja laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisega nägemispuuedega inimeste väärtuslikkusest tööjõuna. Ühing ei osale aktiivselt nägemispuudega inimeste „värbamises“, vaid teenindab inimesi, kellel on huvi selle elukutse omandamise vastu. Nägemispuudega inimesed vajavad eraldi väljaõpet, kuna tavapärased visuaalsel materjalil põhinevad koolitused neile ei sobi.

Saavutused: Hetkel kuulub ühendusse 94 pimemassööri, kes on läbinud EPMÜ pakutava koolituse ja enamik neist ka töötab massöörina. 2017. aastal töötas EPMÜ massaažikeskuses 24 pimemassööri, massaažikeskust külastab orienteeruvalt 300 klienti kuus. Uute lisanduvate pimemassööride juurdekasv on 8 kuni 10 pimemassööri iga 1,5 aasta tagant. EPMÜ pakub massaažiteenust kohapeal  20. firmas.

Ettevõtlustulu: Oma eesmärgi elluviimiseks teenib EPMÜ ettevõtlustulu ruumide rendi ja massaažiteenuse vahendamisest.

Pildid tegevusest