Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ

Asutatud: 1998-11-26
Tegevusvaldkond: Kõrgharidus
Sihtgrupp: Üliõpilased
E-post: info(at)eyl.ee
Veebileht: www.eyl.ee

Teenused: Soodustuste vahendamine (üli)õpilastele.

Tooted: ISIC kaartide väljastamine.

 

Ühiskondlik eesmärk: Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) tegutseb selle nimel, et kõrgharidus oleks kättesaadav kõigile võimekatele hoolimata nende majanduslikust olukorrast ja et kõrghariduse kvaliteet paraneks, vastates paremini üliõpilaste ootustele. Huvikaitse organisatsioonina osaleb EÜL hariduspoliitika kujundamises, seistes tudengite hariduslike ja sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Lahendus: EÜL osaleb liikmesorganisatsioonina üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal. Poliitika mõjutamiseks luuakse survet ka avalikkuse kaudu ning üliõpilaste teavitamisega. Selleks, et kõrgharidus oleks kõigile kättesaadav, hoolimata majanduslikust olukorrast, ning et paraneks kõrghariduse kvaliteet, kaasatakse tudengeid ja soodustatakse nende osalust kõrgkoolide juhtimises 21 kõrgkooli üliõpilaskonna kaudu. Lisaks koolitatakse üliõpilasesindajaid ning viiakse ellu koostööprojekte. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC, annab välja Eesti Üliõpilaslehte ning korraldab Tallinna Tudengite Kevad- ja Sügispäevi.

Saavutused: EÜL tagas, et õppetoetuste süsteemi muutmisel üliõpilaste majanduslikku olukorda arvestavaks oleks toetuse süsteem mitmeastmeline. See võimaldab osalises mahus toetust saada ka üliõpilastel, kelle leibkonna sissetulek oleks miinimumist suurem olnud. Uus toetuste süsteem käivitus 2013. aastast sisseastunutele koos kõrgharidusreformiga, mille elluviimisel kaovad avalikult rahastatud kõrgkoolides eestikeelsetel õppekavadel õppemaksud. Kuigi avalikult rahastatud haridus on olnud EÜLi pikaajaline eesmärk, on siiski tingimuseks, et õppemaksuta saab õppida nominaalaja piires, kui tudeng sooritab vähemalt 30 ainepunkti semestris. EÜLi survel on osades kõrgkoolides siiski suurendatud paindlikkust selle osas, kuidas ainepunkte arvestatakse ning millal tudeng peab hakkama sooritamata punktide eest maksma. Nende reformide rakendumiseks on oluliselt suurenenud riigieelarvest rahastamise maht. EÜL pakub koos kõrgkoolide üliõpilasesindajatega, keda on koolitanud nii EÜL, üliõpilaskond kui ka kõrgkool, igal aastal nõustamist ja tagasisidet tuhandetele tudengitele. Igal aastal toimuvad kõrgkoolides üliõpilaste esindusorganite valimised nii kõrgkooli kui ka teaduskondade tasandil. Lisaks osalevad üliõpilaskondade töös vabatahtlikud, kelle roll on tagada tudengite arvamusega arvestamine oma kõrgkoolis või teaduskonnas. Üliõpilasesindajad osalevad igapäevaselt kõrgkoolide juhtimisorganite töös ning viivad ellu koostööprojekte partneritega. Näiteks kõrgkoolide nõukogude või akadeemilise senati tasemel, või ka rektorite valimisel ülikoolides, on üliõpilastele tagatud vähemalt viiendik kohtadest.

Ettevõtlustulu: Eesmärkide saavutamiseks teenib EÜL tulu rahvusvaheliste UNESCO tunnustusega ISIC kaartide väljastamisest, mis omakorda loob nii (üli-)õpilastele kui ka õpetajatele soodsaid võimalusi. ISIC pakub enam kui 40 000 soodustust rohkem kui 125 riigis. Niimoodi võimaldab ISIC vähendada kulutusi igapäevaselt kui ka suurematelt ostudelt ning toetab ja väärtustab sellega hariduse omandamist.

Pildid tegevusest