Eesti Unekooli Ühing MTÜ

Asutatud: 07.04.2012
Tegevusvaldkond:  Vanemaharidus. Vanemlust toetavad teenused lapsevanematele (perenõustamine, grupinõustamine), koolitused lapsevanematele ja spetsialistidele. Vanemlust toetavate teenuste arendamine.
Sihtgrupp: Pered ja lapsed; Spetsalistid
E-post: Info(at)unekool.ee
Veebileht: www.unekool.ee

Teenused: Perenõustamisteenus ja grupinõustamisteenus lapsevanematele eesmärgiga parendada lapse ja pere unekorraldust ning tugevdada paarisuhet. Koolitused lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele lapse unekorralduse teemadel (beebi, väikelaps, koolilaps, erivajadustega laps).

Ühiskondlik eesmärk: Unekooli eesmärk on pakkuda nõu ja tuge lapsevanematele ning spetsialistidele eesmärgiga tagada laste ja perede parem toimetulek ja heaolu ning ennetada paarisuhteprobleeme.

Lahendus: Unekool pakub nõustamisteenust peredele, kes tähtsustavad lapse une olulisust. Nõustamisteenus on terviklik, sisaldades põhjalikku koduvisiiti, personaalset uneplaani ning vajadusel järelnõustamist ja –toetust kolme kuu jooksul. Teisteks oluliseks suunaks on töö vanemahariduse valdkonnas – Unekool pakub koolitusprogrammi (8 ak tundi) lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele ning vestlusringe lapse une teemal lapsevanemate gruppidele.

Saavutused: 2017. aastal oli nõustamisteenust saanud perede arv 92 ja koolituse läbis 170 inimest. Facebook kogukonna liikmete arv on 3127.

Ettevõtlustulu: Teenitakse osutades teenuseid: nõustamisteenus, koolitused.

Pildid tegevusest