Equilibre MTÜ

Asutatud: 2007-01-01
Tegevusvaldkond: Hobuteraapia; Loodusehitus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: hobukoolipark(at)gmail.com
Veebileht: http://hobukoolipark.ee

Teenused: Praktiline loodusõpe; Loodusehitus (puit, savi, põhk, taaskasutus); Hobuteraapia.

Teenused avalikule sektorile: Hobuteraapia.

Ühiskondlik eesmärk: Ühingu peaeesmärk on arendada eneseteadvuse kasvu läbi loodustunnetuse ja -keskkonna. Selleks pakume teenuseid, mis on abiks tasakaalustama inimese sisemist ja välist keskkonda. Tegevusaladeks, mida ka eri vanuserühmadele koolitame, on loodusehitus ja ratsutamisteraapia.

Lahendus: Praktiline teadlik ja koordineeritud tegevus, kaasates loomi, looduslikke ehitusmaterjale ning viies seda kõike läbi looduses.

Saavutused: Hobukooli Pargis osalesid 2013 – 2015 aastal koolitustel nii formaal- kui mitteformaalõppe pedagoogid. Teemaks oli „Säästvat arengut toetavate teooriate ja praktikate rakendamine õppemetoodikas“. Ühepäevastel praktilistel koolitustel oli osavõtjaid kokku rohkem kui 400 õpetajat üle Eesti. Lisaks on toimunud koolitusi ja õppepäevi ratsutamisteraapia teemal sagedusega 6 korda aastas erialaspetsialistidele ja sotsiaalpedagoogidele üle Eesti, 2014 aastal oli osavõtjaid kokku üle 100. Keskkonnahariduse ja loodusehituse valdkonnas viiakse läbi praktilisi koolitusi nii lastele kui täiskasvanutele ning koolidele toodetakse ökoinnovaatilisi õppevahendite komplekte (EcoKit ja Savimaja komplekt). 2015. aasta alguseks toodeti Savimaja õppevahendite komplekte viiekümnele loodushariduskeskusele üle Eesti. Õppevahenditega teenitud tuluga toetatakse teraapiavaldkonna jätkusuutlikku arengut. Lisaks on Equilibre võitnud veel mitmeid auhindu: Kogukonnapärl 2012; Keskkonnakäpp 2014; Terviseedendaja 2015; Hea algatus 2016, Järvamaal;

Ettevõtlustulu: Toodame väiksemaid savimaju aiamajadena; koolitame loodusehituse teemadel; organiseerime praktilisi õppepäevi Hobukooli Pargis nii laste- kui erivajasdustega gruppidele; pakume ratsutamisteraapia teenust; teeme koostööd ülikoolide ja rahvusvaheliste võrgustikega;

Pildid tegevusest