Hea Hoog SA

Asutatud: 2010-04-13
Tegevusvaldkond: Tööhõive pakkumine
Sihtgrupp: Erivajadustega inimesed
E-post: heahoog@hoolekandeteenused.ee
Veebilehtwww.heahoog.ee

Teenused: Tööjõu vahendamine ja teenuste pakkumine.

Tooted: Käsitöö tooted.

Teenused avalikule sektorile: Töötamise toetamise teenus, pikaajaline kaitstud töö teenus.

Ühiskondlik eesmärk: SA Hea Hoog eesmärk on psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteedi parandamine läbi töö pakkumise. Töötamine on elu loomulik osa, mis võimaldab teenida tulu, panustada ühiskonda, olla kaasatud ehk elada tavapärast elu.

Lahendus: Hea Hoog SA pakub töötamise võimalusi psüühilise erivajadusega inimestele kaitstud keskkonnas ehk töökeskustes, kus toimub töövõtete õpetamine, tööharjumuse kujundamine, ettevalmistus töötamiseks. Võimalus õppida, harjutada ja töötada kaitstud tingimustes on oluline samm tööalaste oskuste omandamiseks, et liikuda edasi avatud tööturule. Olulise osa meie tööst moodustab ühiskonna teadlikkuse tõstmine ja tööandjate nõustamine erivajadustega inimeste töötamise võimalustest.

Saavutused: Hea Hoog SA pakkus 2016 aastal tööd ligi 500 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Oleme loonud üle Eesti töökeskuste võrgustiku kuhu kuuluvad 10 töökeskust ja mis pakuvad erinevaid töö tegemise võimalusi ning pikaajalise kaitstud töö teenust. Oleme leidnud erinevaid pikaajalisi koostööpartnereid ettevõtete näol, kes tellivad meilt pakendamise töid või unikaalseid käsitööesemeid nt veteranide toetussümbol sinilill.

Ettevõtlustulu: Hea Hoog SA teenib ettevõtlustulu pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamise, hanke ja tellimustööde täitmise, teenuse osutamise ja nende vahendamise ning käsitööesemete müügiga.

Pildid tegevusest