Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu

Asutatud: 29.05.2015
Tegevusvaldkond: Finantsteenused
Sihtgrupp: Sotsiaalseid väärtusi väärtustavad inimesed, sotsiaalsed ettevõtted, kogukonnapõhised ettevõtmised, ühiskond.
E-post: info@heapank.ee
Veebilehtwww.heapank.ee

 

Teenused: Laenud, hoiused.

Teenused avalikule sektorile: Kuna meie laenuportfelli kuuluvad sotsiaalsed ettevõtted, siis soodustame teenuste pakkumist avalikule sektorile

Ühiskondlik eesmärk: HLÜ põhiliseks eesmärgiks on elu edendavate tegevuste toetamine. Elu edendavate tegevustena näeme ettevõtmisi, mis teadlikult hoolivad inimestest, kogukondadest ja loodusest ning püüavad ressursse õiglaselt jagada.

Lahendus: Elu edendavate tegevuste toetamine käib läbi finantsvahendite ja nõustamise. Selleks kasutab HLÜ erinevaid võimalusi, nagu hoiused, laenud ja täiendava väärtuse vahetuse soodustamine liikmetele ja erinevate projektide vahel.

Saavutused: Oleme laene välja andnud 10 väärtuspõhisele projektile. Meie juures hoiustab oma raha kokku 10 füüsilist ja juriidilist isikut. Projektide ja võimalustega tutvumiseks külasta meie kodulehte: http://heapank.ee/projektid/ ja Facebooki lehte: https://www.facebook.com/heapank/.

Ettevõtlustulu: Tulu laenutegevusest

Pildid tegevusest