Hiirekese Mängutuba MTÜ

Asutatud: 2007-09-14
Tegevusvaldkond: Huviringid, lastepeod ja linnalaagrid; vanemaharidus.
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: anneli(at)hiirekese.ee
Veebileht: www.hiirekese.ee, www.vanemakoolitused.ee

Teenused: huviringid, lastepeod ja linnalaagrid Hiirekese Perekeskuses, teaduspõhised videoloengud lapsevanematele veebikoolitusportaalis.

Teenused avalikule sektorile: Avalik tasuta mängimise teenus, vanemakoolitused Hiirekese Perekeskuses.

Ühiskondlik eesmärk: Eesmärgiks on toetada lapsevanemaks olemist. Hiirekese Perekeskuses Keilas pakutakse eakohaseid tegevusi beebidele ja väikelastele ning vanematele omavahelise kohtumise võimalusi. Veebikoolitusportaali kaudu pakutakse vanematele loenguid lapse tervise ja kasvatamise teemadel.

Lahendus: Hiirekese Perekeskus pakub põhiliselt tegevusi väikelastega kodus olevatele lapsevanematele nende isoleerituse vähendamiseks. Kolmel päeval nädalas võimaldame tasuta mängimist, osaleda saab beebide ja väikelaste huviringides, samuti pereelu ja laste tervist ning arengut puudutavatel koolitustel. Huviringideks oleme leidnud head koostööpartnerid, kes pakuvad toredat ja meeldejäävat ühist ajaveetmisvõimalust vanematele ja lastele sel ajal, kui lapsed veel lasteaias või lastehoius ei käi. Keilasse on loodud mängutuba mis toimib kogukonnakeskusena. Seeläbi kasvab perede heaolu (tervemad lapsed, vanemad tulevad nendega paremini toime) ja kasvab kohalik sotsiaalne sidusus (perekeskuses alustavad tihti suhtlemist nii vanemad kui saavad sõbraks ka lapsed, kes siis ka edaspidi koolis ja lasteaias üksteist tunnevad) jne. Vanemakoolitusportaal on vanematele teaduspõhiste loengute pakkuja laste tervise ja kasvatuse teemadel. Usaldusväärsed loengud lastearstidelt ja kasvatusteaduste spetsialistidelt jõustavad vanemaid ja annavad neile vajalikke teadmisi.

Saavutused: Hiirekese Perekeskus on heaks koostööpartneriks Keila linnale ja Lääne-Harju vallale. Kui KOV soovib teavitustega lastevanemate poole pöörduda, siis kaasab ta ühingu. Ühing on põhiliseks laste ja perede eestkõnelejaks ja huvikaitse teostajaks piirkonnas. 2013. aastal pälvisid ühingu eestvedajad Keila linna kultuuripreemia Keila laste- ja peresõbralikumaks muutmise eest.

Ettevõtlustulu: Ettevõtlustulu teenitakse perekeskuse ruumide rendist erinevateks huviringideks ja laste sünnipäevadeks.

Pildid tegevusest