Inimeselt Inimesele MTÜ

Asutatud: 2000-06-20
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste haridus- ja tugiteenused ning abivahendid
Sihtgrupp: Erivajadustega lapsed ja nende pered
E-post: inimeseltinimesele(at)gmail.com
Veebileht: www.inimeseltinimesele.ee

Teenused: Nõustamine, lapsehoiteenus, alternatiivkommunikatsiooni koolitused.

Tooted: AAC (alternatiivkommunikatsiooni) abivahendite müük.

Teenused avalikule sektorile: Vaimupuudega inimestele tugiteenuste pakkumine (erakooli pidamine, rehabilitatsiooniteenused).

 

Ühiskondlik eesmärk: erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamine.

Lahendus: Vaimu- ja liitpuudega inimeste ja nende perede toetamine ja nõustamine. Tihedat koostööd tehakse Käo Päevakeskusega, kus on lodud kutseõppe, tööharjutuse ja arengu võimalused nii erivajadusega noortele kui täiskasvanutele. Inimeselt inimesele MTÜ all tegutseb erivajadustega inimestele õppimist võimaldav erakool. Teiseks oluliseks suunaks on suhtlemist toetavate abivahendite müümine ja kasutama õpetamine. Vaimupuudega inimesed, kes ei suuda üldse või selgelt kõnelda vajavad kõnet toetavat või asendavat kommunikatsiooni ehk AAC-d (Augmentative and Alternative Communication). Alternatiivse kommunikatsiooni meetoditeks võivad olla žestid ja ilmed, viiped, esemed, graafilised märgid (fotod, ajalehepildid, joonistused, PCS-pildid jne), tegevustahvlid, kommunikatsiooniraamatud, kommunikaatorid, spetsiaalsed arvutid.

Ettevõtlustulu: Vaimupuudega inimestele tugiteenuste pakkumine (erakooli pidamine, rehabilitatsiooniteenused, koolitused, nõustamine, lapsehoiuteenus) ja AAC (alternatiivkommunikatsiooni) abivahendite müük.

Pildid tegevusest