Iseseisev Elu MTÜ

Asutatud: 1997-02-27
Tegevusvaldkond: Toimetulekuraskustega inimeste toetamne; Koolitamine töökoha leidmise eesmärgil; Töökohtade loomine
Sihtgrupp: Toimetulekuraskustega inimesed
E-post: info(at)iseseisev-elu.ee
Veebileht: www.iseseisev-elu.ee

Teenused: Õmblustööd tellimusena.

Tooted: Erivajadustega inimeste tehtud käsitöö esemed.

Teenused avalikule sektorile: Aitab psüühilise erivajadusega inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd.

 

Ühiskondlik eesmärk: arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti. Psüühilise erivajadusega inimene on vaimse haigusega või õpiraskusega inimene.

Lahendus: Ühing aitab neil inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd. Oma eesmärgi täitmiseks toimetavad sotsiaalteenuste keskusena. Neil on Tartus 36-töökohaga kaitstud töökeskus, 5 päevakeskust Lõuna-Eestis, 21 korterit toetatud elamiseks ja pansionaat eakatele/puuetega inimestele. Lisaks koordineerivad Tartu Toidupanka.

Saavutused:2013. aastal sai töötamise toetamise teenust 70 klienti, kellest aasta lõpuks töötasid 42. Päevakeskuses viiakse läbi toimetulekugruppe, kaasatakse inimesi huviringide ja eneseabigruppide tegevustesse. Sellist igapäeva elu toetamise teenust said 141 inimest. Lisaks said 88 inimest rehabilitatsiooniteenuseid (sh sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi ja psühholoogi teenus).

Ettevõtlustulu: Enamus sissetulekust tuleb avalike teenuste pakkumisest, teenuseid rahastab riik Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Lisaks müüvad erivajadustega inimeste tehtud käsitööd ja teevad tellimustöid.

Pildid tegevusest