Johanna MTÜ

Asutatud: 2004-04-15
Tegevusvaldkond: Sotsiaalvaldkond
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, erivajadustega inimesed ja nende pered
E-post: johanna(at)mtujohanna.ee
Veebileht: www.mtujohanna.ee

Teenused avalikule sektorile: Sotsiaalteenused, õppetegevuste ja laagrite korraldamine, nõustamine.

Ühiskondlik eesmärk: Lääne- Virumaa erivajadustega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse tõus. Tegevused on suunatud inimestele, kes ei saa kodust liikuma, kel ei ole põhjust hommikul ärgata, sest pole tööd ega tegevust.

Lahendus: Sotsiaalteenuste pakkumine, laagrid, õppetegevus, töötamise kogemuse andmine.

Saavutused: Erivajadustega inimestel on koht, kus saada tööharjumust ja sisu päevale. Tänu sellele on arenenud nende peenmotoorika ja nad on saanud uusi teadmisi. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse 20 inimesele Johanna päevakeskuses Lepiku külas Vinni vallas Lääne-Virumaal. Ühing osutab aastas 130 invasõitu mahuga 25 827 kilomeetrit.

Ettevõtlustulu: Invatranspordi teenus, igapäeva elu toetamise teenus (päevakeskus) ning erivajadustega inimeste tehtud meenete ja toodete müük.

Pildid tegevusest