Keskkonnaõiguse Keskus SA

Asutatud: 2007-11-07
Tegevusvaldkond: Keskkond, õigusabi
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: k6k(at)k6k.ee
Veebileht: www.k6k.ee

Teenused: Õigusabi, keskkonna õigusteemalised koolitused.

Teenused avalikule sektorile: Koolitusteenus (ametnikele), juriidiline ekspertteadmine erinevates riigihangetes.

Ühiskondlik eesmärk: Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, kes soovib keskkonnaõiguse edendamise kaudu aidata kaasa inimeste elukeskkonna ja looduse hoidmisele Eestis.

Lahendus: KÕKi kogenud juristid pakuvad õigusalast nõu kodanikele, vabaühendustele ja avalikule sektorile. KÕK nõustab abivajajaid konkreetsetes õigusabijuhtumites, korraldatakse koolitusi ja koostatakse põhjalikumaid õiguslikke analüüse. KÕK osaleb ka aktiivselt õigusloomes, et kaitsta avalikke huve. Otsusetegijate ja kodanike teadlikkuse tõstmiseks tutvustab KÕK neile keskkonnaõiguse nõudeid (igakuised uudiskirjad, juhendid ning koolitused).

Saavutused: Oleme andnud õigusnõu suurele hulgale klientidele, mitmel juhul olulise keskkonnamõjuga arenduse peatanud või aidanud seda muuta selliselt, et negatiivne mõju oleks minimaalne. Vt ka http://k6k.ee/k6k/k6k/moju ja kodulehel olevaid iga-aastaseid tegevusaruandeid.

Ettevõtlustulu: Tasuline õigusabi, õigusalane ekspertiisiteenus (nt õiguslike analüüside koostamine), koolituste osalustasud.

Pildid tegevusest