Luke Mõis SA

Asutatud: 2007-10-26
Tegevusvaldkond: Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info(at)lukemois.ee
Veebileht: www.lukemois.ee

Teenused: Toitlustamine ja ruumide rent.

Tooted: Kästiöö meened.

Teenused avalikule sektorile: Infopunkt pargi külastajatele, õppeprogrammid ja teatrilaager.

Ühiskondlik eesmärk: Sihtasutuse eesmärk on ideede ja kogemuste ning kohaliku kogukonna kaasabil taastada ning arendada olulist loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtust omavat Luke mõisakompleksi. Sihtasutuse poolt teenitud vahendid suunatakse tagasi mõisahoonete taastamiseks.

Lahendus: Sihtasutuse ümber koondunud inimesed aitavad oma oskuste ja teadmiste kaudu kaasa Luke mõisakompleksi taastamiseks otsides selleks rahalisi vahendeid kolmel erineval moel: kaasates sihtotstarbelisi vahendeid projektide kaudu, kogudes annetusi mõisakompleksi taastamiseks ning arendades tooteid ja teenuseid omatulu teenimiseks, mille kaudu kaetakse projektide omafinantseeringuid ja teostatakse investeeringuid. Oma tegevusega püüab sihtasutus saada üldsuse tähelepanu ja anda edasi sõnumit, et kultuuriväärtused vajavad taastamist. Oma sõnumit soovime võimendada kultuurväärtustest hoolivate inimeste kaudu ning Luke mõisa ürituste külastajate ja teenuste ning toodete kasutajate kaudu.

Saavutused: Igal aastal toimuvad mõisas perepäevad ja õppeprogrammid koolidele ja lasteaedadele. Korrastatud on üks hoone (kultuuriait), valminud on rekonstrueerimisprojektid kolmele hoonele ja alustatud on kahe hoone rekonstrueerimist.

Ettevõtlustulu: Ettevõtlustulu teenitakse mõisas asuva kohviku tegevusest ning erinevate teenuste müügist. Avatud on e-pood, kus müüakse omavalmistatud ja Luke mõisaga seotud meeneid.

Pildid tegevusest